Riigieksamid

GÜMNAASIUMI RIIGIEKSAMID 2021

Riigieksameid saavad sooritada vaid eksami toimumise aasta 20. jaanuariks Eksamite Infosüsteemis registreeritud eksaminandid.

Lisaks abiturientidele on riigieksamite sooritamise õigus ka:

  • põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursusel õppival õpilasel;
  • kutseõppeasutuse õpilasel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud.

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid registreerivad end riigieksamitele eksamite infosüsteemis (EIS).

valides seal õppeained, milles nad sellel õppeaastal riigieksamid sooritavad.

Õpilastel, kelle pole võimalik siseneda ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HARID abil, saavad õppeosakonnast küsida keskkonda sisenemiseks parooli.

Tingimused, mida arvestada riigieksamitele registreerimisel, leiate INNOVE lehelt Riigieksamite valimine.

EIS-i kasutusjuhendid asuvad SIIN.

 

Riigieksamite toimumise ajad 2021

Õppeaine

Põhieksami toimumisaeg

Lisaeksami toimumisaeg

Eesti keel

19. aprill 2021

17. mai 2021

Inglise keel

3. – 7. mai 2021

26.–27. mai 2021

Matemaatika

21. mai 2021

31. mai 2021

Lisaeksamid korraldatakse neile, kes registreerusid riigieksamitele õigeaegselt, kuid endast mitteoleneval põhjusel ei saanud eksamit sooritada põhieksami päeval. Lisaeksamil osalemiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus koos tõendiga Haridus- ja Noorteametile.

Kui juba enne eksami toimumist on teada, et eksaminandil ei ole võimalik osaleda korralisel eksamil (nt usulistel põhjustel, osalemise tõttu rahvusvahelistel võistlustel, olümpiaadidel), on soovitav lisaeksami taotlus esitada võimalikult varakult enne eksamit. Sellisel juhul võib lisaeksami taotluse esitada ka juba eksamitele registreerumisel.

Kui korraliselt eksamilt puudumine on ootamatu (nt haigestumise korral), tuleb taotlus koos tõendiga esitada hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist.

Riigieksamite tulemused tehakse eksaminandile teatavaks internetis riigiportaali www.eesti.ee ja eksamite infosüsteemi EIS vahendusel. Võimalik on tellida ka tulemuste kiirteavitus e-kirja või SMS-i teel.