Maastikuehitaja

Maastikuehitaja, 4. tase

*varem kui 2020.a alustanutele

Õppekava (kutseõpe)

Kutsekompetentside vastavustabel

 

4. taseme kutseõpe (mittestatsionaarne)

Põhiõpingud


P1 - Sissejuhatus õpingutesse

P2 - Joonestamise alused ja joonistamine

P3 - Karjääriplaneerimine ja ettevõtlus

P4 - Muru rajamine ja hooldamine

P5 - Istutusala rajamine ja hooldamine

P6 - Sillutise paigaldamine ja hooldamine

P7 - Puidust rajatiste ehitamine ja hooldamine

P8 - Müüride ehitamine ja hooldamine

P9 - Keskkonnahoid ja maastiku hooldamine

 

Valikõpingud


V - Aiadisaini alused

V - Aiakunsti ajalugu

V - Autocad

V - Betoonitööd

V - Lilleseadete valmistamine

V - Lokaalsete kuivendus- ja kastmissüsteemide paigaldamine ja hooldamine

V - Maastikuehituslike tööde valikpraktika

V - Metsade kõrvalkasutus 

V - Piirdeaedade ehitamine

V - Puuhoolduse alused

V - Saeõpetus ja raietöö alused

V - Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine

 

______________

4. taseme kutseõpe (statsionaarne)*2019 ja varem alustanutele

 

Õppekava (kutsekeskharidusõpe)

Kutsekompetentside vastavustabel

Põhiõpingud


P1_Sissejuhatus õpingutesse.pdf
P2_Joonestamine ja joonistamine.pdf
P3_Karjääriplaneerimine ja ettevõtlus.pdf
P4_Muru rajamine ja hooldmine.pdf
P5_Istutusala rajamine ja hooldamine.pdf
P6_Sillutise paigaldamine ja hooldamine.pdf
P7_Puidust rajatiste ehitamine ja hooldmine.pdf
P8_Müüride ehitamine ja hooldmine.pdf
P9_Keskkonnahoid ja maastiku hooldamine.pdf

 

Üldõpingud


U1_Eesti keel ja kirjandus.pdf
U2_Võõrkeel.pdf
U3_Matemaatika.pdf
U4_Loodusained.pdf
U5_Sotsiaalained.pdf
U6_Kunstiained.pdf

 

Valikõpingud


V_Aiakunsti ajalugu.pdf
V_B-kat rakenduskava.pdf
V_Lilleseadete valmistamine.pdf
V_Sisehaljastuse rajamine ja hooldmine.pdf
V_Üldtreening.pdf