Metsur

Metsur

4. taseme kutseõpe (mittestatsionaarne)

Õppekava

Põhiõpingud


P_1 Metsanduse alused.pdf
P_2 Raietöö alused.pdf
P_3 Metsakasvatus.pdf
P_4 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused.pdf
P_5 Metsauuendamine.pdf
P_6 Uuendusraiete praktilised tööd.pdf
P_7 Metsatööde praktika.pdf
P_8 Juhtimine ja majandamine.pdf
P_9 Keskkonnahoid.pdf
P_10 Puiduvarumisetehnoloogia.pdf
P_11 Metsa haldamine.pdf
P_12 Metsuripraktika.pdf

 

Valikõpingud


Jahindus.pdf
Metsade kõrvalkasutus.pdf
Raied eritingimustes.pdf
Informaatika.pdf
Eneseväljendus.pdf
Metsatööde valikpraktika.pdf
Puiduõpetus.pdf
Saematerjalide tundmine.pdf
Metsauuenduse hooldamine.pdf
Mootorsaagide hooldus ja remont.pdf
Ümarpalkehitised.pdf
GIS metsanduses.pdf

 

4. taseme kutsekeskharidusõpe

 

Õppekava (kutsekeskharidusõpe)

Põhiõpingud


P_1 Metsanduse alused.pdf
P_2 Raietöö alused.pdf
P_3 Metsakasvatus.pdf
P_4 Karjääri planeerimine ja ettevõtte alused.pdf
P_5 Metsauuendamine.pdf
P_6 Uuendusraiete praktilised tööd.pdf
P_7 Metsatööde praktika.pdf
P_8 Juhtimine ja majandamine.pdf
P_9 Keskonnahoid.pdf
P_10 Puiduvarumisetehnoloogia.pdf
P_11 Metsa haldamine.pdf
P_12 Metsuripraktika.pdf

 

Üldõpingud


U_1 Keel ja kirjandus.pdf
U_2 Võõrkeel.pdf
U_3 Matemaatika.pdf
U_4 Loodusained.pdf
U_5 Sotsiaalained.pdf
U_6 Kunstiained.pdf

 

Valikõpingud


Ulukibioloogia.pdf
Jahindus.pdf
Metsade kõrvalkasutus.pdf
Raied eritingimustes.pdf
Mootorsaagide hooldus ja remont.pdf
Informaatika.pdf
Eneseväljendus.pdf
Riigikaitse.pdf
Erialane inglise keel.pdf
Turunduse alused.pdf
Saematerjalide tundmine.pdf
Ümarpalkehitised.pdf
Metsanduslikud kutsealavõistlused.pdf
B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamine.pdf