Arborist

Arborist 2018 sügis

Õppekava

Kutsekompetentside vastavustabel

 

Põhiõpingud mittesatsionaarne õpe


P_1 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused.pdf
P_2 Raietöö alused.pdf
P_3 Köietehnika alused.pdf
P_4 Puuhoolduse alused.pdf
P_5 Puude istutamine ja järelhooldus.pdf
P_6 Viljapuude ja marjapõõsaste hooldus.pdf
P_7 Parkmetsade ja haljastute hooldus.pdf
P_8 Puuhooldustööd korvtõstukilt.pdf
P_9 Puuhooldustööd köielt.pdf
P_10 Raied eritingimustes.pdf
P_11 Puuhoolduse eritööd.pdf
P_12 Praktika töökeskkonnas.pdf
P_13 Kutseeksam.pdf

 

Põhiõpingud töökohapõhine õpe


P_1 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused.pdf
P_2 Raietöö alused.pdf
P_3 Köietehnika alused.pdf
P_4 Puuhoolduse alused.pdf
P_5 Puude istutamine ja järelhooldus.pdf
P_6 Viljapuude ja marjapõõsaste hooldus.pdf
P_7 Parkmetsade ja haljastute hooldus.pdf
P_8 Puuhooldustööd korvtõstukilt.pdf
P_9 Puuhooldustööd köielt.pdf
P_10 Raied eritingimustes.pdf
P_11 Puuhoolduse eritööd.pdf
P_12 Praktika töökeskkonnas.pdf
P_13 Kutseeksam.pdf

 

Valikõpingud mittestatsionaarne õpe


V_14 Valikpraktika.pdf

 

Valikõpingud töökohapõhine õpe


V_14 Valikpraktika.pdf

 

Arborist 2017 sügis

Õppekava

Kutsekompetentside vastavustabel

Põhiõpingud


P_1.Moodul 1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused.pdf
P_2.Moodul 2. Raietöö alused.pdf
P_3.Moodul 3. Köietehnika alused.pdf
P_4.Moodul 4. Puuhoolduse alused.pdf
P_5.Moodul 5. Puude istutamine ja järelhooldus.pdf
P_6.Moodul 6. Viljapuude ja marjapõõsaste hooldus.pdf
P_7.Moodul 7. Parkmetsade ja haljastute hooldus.pdf
P_8.Moodul 8. Puuhooldustööd korvtõstukilt.pdf
P_9.Moodul 9. Puuhooldustööd köielt.pdf
P_10.Moodul 10. Raied eritingimustes.pdf
P_11.Moodul 11. Puuhoolduse eritööd.pdf
P_12.Moodul 12. Kutseeksam.pdf

 

Valikõpingud


V_13.Moodul 13. Valikpraktika.pdf