MIks võtta praktikant?

Miks võtta praktikant?

Luua Metsanduskooli õpilase praktikale võtmine annab Sulle võimaluse 

* valida juba varakult välja parim tulevane töötaja, vaadata tema töötamist reaalses keskkonnas, sobitumist ootuste ja kollektiiviga.

* tutvustada oma ettevõtet.

* luua kindlustunde, et sektor on ka tulevikus heades kätes ja häid töötajaid on järjepidevalt saada. 

* jagada oma pikaaegseid kogemusi ja teadmisi. 

* õpetamise ja küsimustele vastamise kaudu vaadata üle oma tööprotsess või see, mis ettevõttes üldse õigupoolest toimub. Arendab nii juhendajat kui ettevõtet.

* näha läbi noore praktikandi kõike värske pilgu, uue vaatenurga või uute väärtuste läbi näiteks keskkonnateadlikkus, lai suhtlusvõrgustik sotsiaalmeedias, ootused paindlikule töökorraldusele). 

Praktikant võib oma küsimustega panna mõtlema, miks me teeme asju nii nagu teeme ja see paneb ettevõttes toimuvat ümber hindama.