MFO stipendium

MFO STIPENDIUMI STATUUT

 1. MFO OÜ (edaspidi MFO) stipendiumi eesmärk on ergutada metsamasina valdkonna teadmiste ja oskuste omandamist ning suurendada metsamasinate professionaalse hooldamise vajalikkuse teadlikkust.

 2. Stipendiumiga toetatakse Luua Metsanduskooli forvarderi- või harvesterioperaatori õppekava statsionaarse õppevormi õpilast, kes on edukas õppetöös, suhtub tõsiselt õppetöösse, võtab osa kutsevõistlustest ja huvitub lisaks operaatori tööle ka metsamasinate remondist.

 3. Stipendiumi suurus on 2000 eurot. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks ja makstakse välja osamaksetena üks kord kuus.

 4. Konkurss stipendiumi taotlemiseks kuulutatakse välja septembri alguses Luua MK kodulehel ja infostendidel.
   

 5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kooli kantseleisse esitada:
  5.1 Taotlus lisas 1 toodud blanketil
  5.2 Õppeosakonna tõend eelmise õppeaasta keskmise hinde ja põhjuseta puudumiste kohta.
  5.3 Motivatsioonikiri, kus õpilane kirjeldab oma motivatsiooni õpinguteks ning vastavust punktis 2 kirjeldatud nõudmistele. 
   

 6. Taotluse esitamise tähtaeg 2023. aastal on 2. oktoober (edaspidi igal õppeaastal 20. september).

 7. Stipendiumitaotlusi hindab komisjon koosseisus:
  7.1 Esimees: MFO esindaja
  7.2 Liikmed:  Luua MK metsamasinaõppe üksuse juht, Luua MK metsamasinaõppe instruktor.
   

 8. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ühe nädala jooksul pärast taotlustähtaja lõppu (2023. aastal 4. oktoobriks, edaspidi hiljemalt 30. septembriks).
   

 9. Stipendiaat on kohustatud täitma õppekava täies mahus. Stipendiumi maksmine lõpetatakse, kui 
  9.1 Stipendiaat katkestab erialased õpingud Luua MK;
  9.2 Keskmine hinne on oluliselt langenud, õpilane puudub põhjuseta lubatud arvust rohkem ja/või on tekkinud õppevõlgnevused, mis ei ole likvideeritud võlgnevuse tekkimisele järgneva kalendrikuu lõpuks;
  9.3 Stipendiaadile on määratud käskkirjalisi karistusi.
   

 10. Luua MK teavitab stipendiumi saajat isiklikult, annab stipendiumitunnistuse üle kooli tunnustusüritusel ning kuulutab välja kooli uudisvoos. MFO avaldab stipendiumi saaja oma kanalites.

 11. Komisjonil on stipendiumi maksmise perioodil õigus teha järelepärimisi punkti 9 osas.

 12. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium välja andmata. 

 13. Stipendiaadile on stipendium tulumaksuvaba.

 14. Stipendiaat ja Luua MK sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse kasutamise otstarve, aruandluse kord ja tähtajad.

 

 

Lae alla taotlusvorm