Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

Luua Metsanduskooli kandideerimiseks esita vastuvõtuperioodil avaldus koos vajalike dokumentidega elektroonselt Sisseastumise Infosüsteemi www.sais.ee või too paberkandjal meile aadressil Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond.

Vajalikud dokumendid on järgmised:

  1. isikut tõendav dokument (ID kaart või pass) v.a need, kes on avalduse esitanud SAISi kaudu;
  2. haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia v.a need, kellel SAISi kaudu avaldust esitades on võimalik saada riiklikest andmebaasidest hariduse andmed;
  3. nimemuutust tõendav dokument (nimemuutuse korral).
  4. digitaalne dokumendifoto tehakse õpilaskandidaadist koolis kohapeal hiljemalt kooli tulles.

Kui dokumendid esitab vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaadi esindaja, esitab ta loetletud dokumentidele lisaks kinnitatud koopiad ning enda isikut ja esindusõigust tõendava dokumendi (volikiri).

 

4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutsele vastavaid kompetentse kontrollitakse vajadusel katsetel.

 

Avaldusi saab esitada vastuvõtu e-keskkonnas SAIS või Luua metsanduskooli õppehoones E–N 9.30–12 ja 13–15 ja R 9.30–12 ja 13–15. Anna oma tulemisest ette teada e-posti aadressil vastuvott@luua.ee

 

 

Eelneva hariduse nõuded

  • Kolmanda taseme kutseõppes ei nõuta põhihariduse olemasolu.
  • Neljanda taseme õppekaval alustades on vajalik põhihariduse olemasolu.
  • Viienda taseme õppekaval alustades on vajalik keskhariduse olemasolu ja tuleb tõendada 4. taseme kvalifikatsiooni või vastavaid kompetentse.

 

Lisainfo telefonil +372 776 2126, e-post: vastuvott@luua.ee