Vastuvõtutingimused

Vastuvõtmise aluseks on määratud lävendi ületamine ja/või konkursi korral õpilaskandidaatide sisseastumistesti, -vestluse, -küsimustiku ja/või essee tulemuste alusel koostatud pingerida.

 

Eriala

Tase

Õppevorm

Vastuvõtmise alus (ülesanded)

Metsakasvatus
(õppetöö algus veebruarist)

kolmanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

motivatsiooni küsimustik

Forvarderioperaator
(õppetöö algus aprillist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Statsionaarne-töökohapõhine

aastane töökogemus forvarderil

Harvesterioperaator
(õppetöö algus aprillist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Statsionaarne-töökohapõhine

aastane töökogemus harvesteril

Forvarderioperaator
(õppetöö algus septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe kutsekeskharidusõpe või kutseõpe 

Statsionaarne-koolipõhine

üldteadmiste küsimustik

Harvesterioperaator 
(õppetöö algus septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  kutsekeskharidusõpe või kutseõpe 

Statsionaarne-koolipõhine

üldteadmiste küsimustik

Metsatehnik
(õppetöö algus septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Statsionaarne-koolipõhine

üldteadmiste küsimustik

Maastikuehitaja
(õppetöö algus septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Statsionaarne-koolipõhine

-

Maastikuehitaja

  • (osakutse haljasalade hooldaja)
  •  (osakutse  sillutiste paigaldaja)

(õppetöö algus septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Statsionaarne-koolipõhine

-

Matkajuht
(õppetöö algus septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

test ja essee

Maastikuehitaja 
(õppetöö algus oktoobrist)

kolmanda või neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

motivatsiooni küsimustik

Arborist​
(õppetöö algus oktoobrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

Situatsiooniülesanne ja motivatsiooni vestlus

Puittaimede hindaja 
(õppetöö algus novembrist)

viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

mittestatsionaarne

puittaimeliikide määramise test

Metsakasvatus
(õppetöö algus novembrist)

kolmanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

motivatsiooni küsimustik

Metsatehnik
(õppetöö algus novembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

motivatsiooni küsimustik

Metsamajanduse spetsialist 
(õppetöö algus novembrist)

viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

mittestatsionaarne

erialane test

Lävend 13 punkti

Puukooliaednik
(õppetöö algus märtsist 2021)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne, statsionaarne töökohapõhine

motivatsiooni küsimustik

 

Olulised tingimused!

* Kõikidel statsionaarsesse-koolipõhisesse ehk päevaõppe õppekava kandidaatidel tuleb kandideerimiseks läbida Luua Metsanduskoolis vestlus

**Metsamajanduse spetsialisti kutseõppe jätkuõppe õppekavale sisseastujad, kellel puudub vastuvõtutingimustes nõutud metsanduslikku 4. kvalifikatsioonitaset tõendav dokument, peavad pingeritta pääsemiseks saama vähemalt 13 punkti. Sellega loetakse metsanduslik 4. tase tõendatuks ja vastuvõtuks vajalikud tingimused täidetuks.

 

Vastuvõtukatse kirjeldus

  1. Erialane test arboristi erialal - Test koosneb kahest osast: 1) motivatsiooniküsimused 2) küsimused erialaga seotud silmaringi väljaselgitamiseks. 
  2. Erialane test metsanduse spetsialisti erialal – Kontrollitakse metsanduslikke teadmisi ja oskusi.
  3. Motivatsiooniküsimustik - Küsimustikus on küsimusi erialaste tööde ja tööriistade kohta.
  4. Motivatsiooniküsimustik metsatehniku erialal - Küsimustikus on küsimused erialaga seotud silmaringi väljaselgitamiseks.
  5. Test ja essee - Esseega hinnatakse õpilase motivatsiooni antud eriala õppimiseks. Testiga hinnatakse elementaarseid loodus- ja ühiskonnateadmisi.
  6. Üldteadmiste küsimustik - Küsimustikus on matemaatika, eesti- ja inglise keele, inimese- ja ühiskonnaõpetuse jt küsimused.
  7. Puittaimeliikide määramise test. Tutvu nõutud puittaimede nimekirjaga.