Vastuvõtutingimused

Vastuvõtmise aluseks on määratud lävendi ületamine ja/või konkursi korral õpilaskandidaatide sisseastumistesti, -vestluse, -küsimustiku ja/või essee tulemuste alusel koostatud pingerida.

 

Eriala

Tase

Õppevorm

Vastuvõtmise alus (ülesanded)

Forvarderioperaator
(õppetöö algus septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe kutsekeskharidusõpe või kutseõpe 

Päevaõpe

üldteadmiste küsimustik

Harvesterioperaator 
(õppetöö algus septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  kutsekeskharidusõpe või kutseõpe 

Päevaõpe

üldteadmiste küsimustik

Metsatehnik
(õppetöö algus septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Päevaõpe

üldteadmiste küsimustik

Maastikuehitaja
(õppetöö algus septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Päevaõpe

-

Maastikuehitaja

  • (osakutse haljasalade hooldaja)
  •  (osakutse  sillutiste paigaldaja)

(õppetöö algus septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Päevaõpe

-

Matkajuht
(õppetöö algus septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Sessiooniõpe

test ja essee

Maastikuehitaja 
(õppetöö algus oktoobrist)

kolmanda või neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Sessiooniõpe

küsimustik

Arborist​
(õppetöö algus novembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Sessiooniõpe

Situatsiooniülesanne ja motivatsiooni vestlus

Puittaimede hindaja 
(õppetöö algus novembrist)

viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

Sessiooniõpe

puittaimeliikide määramise test

Metsakasvatus
(õppetöö algus novembrist)

kolmanda taseme kutseõppe esmaõpe

Sessiooniõpe

küsimustik

Metsatehnik
(õppetöö algus novembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Sessiooniõpe

küsimustik

Metsamajanduse spetsialist 
(õppetöö algus novembrist)

viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

Sessiooniõpe

erialane test

Lävend 13 punkti

Puukooliaednik
(õppetöö algus jaanuaris 2021)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Sessiooniõpe/
töökohapõhine õpe

küsimustik

Forvarderioperaator
(õppetöö algus oktoobris)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe Statsionaarne/ töökohapõhine õpe aastane töökogemus forvarderil

Harvesterioperaator
(õppetöö algus oktoobris)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe Statsionaarne/ töökohapõhine õpe aastane töökogemus harvesteril

 

Olulised tingimused!

* Kõikidel statsionaarsesse-koolipõhisesse ehk päevaõppe õppekava kandidaatidel tuleb kandideerimiseks läbida Luua Metsanduskoolis vestlus

**Metsamajanduse spetsialisti kutseõppe jätkuõppe õppekavale sisseastujad, kellel puudub vastuvõtutingimustes nõutud metsanduslikku 4. kvalifikatsioonitaset tõendav dokument, peavad pingeritta pääsemiseks saama vähemalt 13 punkti. Sellega loetakse metsanduslik 4. tase tõendatuks ja vastuvõtuks vajalikud tingimused täidetuks.

 

Vastuvõtukatse kirjeldus

  1. Erialane test arboristi erialal - Test koosneb kahest osast: 1) motivatsiooniküsimused 2) küsimused erialaga seotud silmaringi väljaselgitamiseks. 
  2. Erialane test metsamajanduse spetsialisti erialal – Kontrollitakse metsanduslikke teadmisi ja oskusi.
  3. Küsimustik - Küsimustikus on küsimused erialaga seotud silmaringi väljaselgitamiseks.
  4. Test ja essee - Esseega hinnatakse õpilase motivatsiooni antud eriala õppimiseks. Testiga hinnatakse elementaarseid loodus- ja ühiskonnateadmisi.
  5. Üldteadmiste küsimustik - Küsimustikus on matemaatika, eesti- ja inglise keele, inimese- ja ühiskonnaõpetuse jt küsimused.
  6. Puittaimeliikide määramise test. Tutvu nõutud puittaimede nimekirjaga.