Vastuvõtutingimused

Nr

Eriala nimetus/õppe alguse aeg

Tase

Õppevorm

Vastuvõtmise alus (ülesanded)

 1.  

Forvarderioperaator

(septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

vestlus

 1.  

Forvarderioperaator (septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Statsionaarne-koolipõhine

test

 1.  

Forvarderioperaator (septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Statsionaarne-koolipõhine

test, vestlus

 1.  

Harvesterioperaator (septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Statsionaarne-koolipõhine

test

 1.  

Harvesterioperaator (septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Statsionaarne-koolipõhine

test, vestlus

 1.  

Metsatehnik

(septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Statsionaarne-koolipõhine

test

 1.  

Matkajuht (septembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

test, essee

 1.  

Maastikuehitaja (oktoobrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

test

 1.  

Maastikuehitaja (oktoobrist)

kolmanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

test

 1.  

Arborist

(novembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

situatsiooniülesanne, test

 1.  

Puittaimede hindaja (novembrist)

viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

mittestatsionaarne

puuliikide määramine

 1.  

Metsakasvatus (novembrist)

kolmanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

test

 1.  

Metsatehnik

(novembrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

test

 1.  

Metsamajanduse spetsialist (novembrist)

viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

mittestatsionaarne

test

 1.  

Puukooliaednik

(jaanuarist 2022)

 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne, statsionaarne töökohapõhine

test

Vastuvõtukatse kirjeldus

 1. Test (päevane õpe) - Testis on küsimusi matemaatika, eesti- ja inglise keele, inimese- ja ühiskonnaõpetuse jt valdkondade kohta.
 2. Test (sessiooniõpe) -  Testis on küsimusi ühiskondliku ja erialase silmaringi väljaselgitamiseks.
 3. Test ja essee (matkajuht) - Esseega hinnatakse õpilase motivatsiooni antud eriala õppimiseks. Testiga hinnatakse elementaarseid loodus- ja ühiskonnateadmisi.
 4. Puittaimeliikide määramise test. Tutvu nõutud puittaimede nimekirjaga.
 5. Erialane test arboristi erialal - Test koosneb kahest osast: 1) motivatsiooniküsimused 2) küsimused erialaga seotud silmaringi väljaselgitamiseks. 
 6. Erialane test metsamajanduse spetsialisti erialal – Kontrollitakse metsanduslikke teadmisi ja oskusi. NB! Metsamajanduse spetsialisti õppekavale sisseastujad, kellel puudub vastuvõtutingimustes nõutud metsanduslikku 4. kvalifikatsioonitaset tõendav dokument, peavad pingeritta pääsemiseks saama vähemalt 13 punkti. Sellega loetakse metsanduslik 4. tase tõendatuks ja vastuvõtuks vajalikud tingimused täidetuks.

 

Vastuvõtmise aluseks on määratud lävendi ületamine ja/või konkursi korral õpilaskandidaatide sisseastumistesti, -vestluse ja/või essee tulemuste alusel koostatud pingerida.