Vastuvõtutingimused

Nr  Eriala nimetus/õppe alguse aeg  Tase  Õppevorm  Vastuvõtukatsed õ/a 23/24

 

I. Kutsekeskharidusõpe 15. mai - 09. juuli 2023

1. Metsur (septembrist)  neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)  Statsionaarne-koolipõhine  Test, vestlus 
Test 11.07 kell  11-12
Vestluse ajad enne ja pärast testi. ca 20 min inimese kohta
2. Forvarderioperaator (septembrist)  neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)  Statsionaarne-koolipõhine  Test ja vestlus 
Test arvutis 10-12.07 kell 12-13
Vestluse ajad enne ja pärast testi. ca 20 min inimese kohta
3. Harvesterioperaator (septembrist)  neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)  Statsionaarne-koolipõhine  Test ja vestlus 
Test arvutis 10-12.07 kell 12-13
Vestluse ajad enne ja pärast testi. ca 20 min inimese kohta
Vastuvõtu tulemused hiljemalt  13. juuli 2023

 

II. 3. ja 4. taseme kutseõpe  15. mai - 13. august

4. Forvarderioperaator (septembrist)  neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  Statsionaarne-koolipõhine  Test ja vestlus 
Test arvutis 14.08 kell 12-13 
Vestluse ajad enne ja pärast testi. ca 20 min inimese kohta
5. Harvesterioperaator (septembrist)  neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  Statsionaarne-koolipõhine  Test ja vestlus 
Test arvutis 14.08 kell 12
Vestluse ajad enne ja pärast testi. ca 20 min inimese kohta
6. Metsatehnik (septembrist)  neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  Statsionaarne-koolipõhine  Test, vestlus 
Test 22.08 kell 11-12
Vestluse ajad enne ja pärast testi. ca 20 min inimese kohta
7. Forvarderioperaator(septembrist)  neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  mittestatsionaarne, statsionaarne töökohapõhine  vestlus 15.08 ja 16.08
ca 20 min inimese kohta
8. Harvesterioperaator(septembrist)  neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  mittestatsionaarne, statsionaarne töökohapõhine  vestlus 16.08 ja 17.08
ca 20 min inimese kohta
9. Matkajuht (septembrist)  neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  mittestatsionaarne, statsionaarne töökohapõhine  Test, essee 16.08 kell 11
Vastuvõtu tulemused hiljemalt 22. august 2023
11. Maastikuehitaja (novembrist)  kolmanda taseme kutseõppe esmaõpe  mittestatsionaarne, statsionaarne töökohapõhine  Test, katse praktiline osa
Test 15.08 kell 11-12
Praktiline osa 22.08 kell 10
12. Metsakasvatus (novembrist)  kolmanda taseme kutseõppe esmaõpe   mittestatsionaarne, statsionaarne töökohapõhine  Test arvutis 24.08 kell 11-12
13. Metsatehnik (novembrist)  neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  mittestatsionaarne, statsionaarne töökohapõhine  Test arvutis 24.08 kell 11-12
14. Arborist (novembrist)  neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  mittestatsionaarne, statsionaarne töökohapõhine  Situatsiooniülesanne, test
23.08 kell 10-11 
Vastuvõtu tulemused hiljemalt 30. august 2023

 

III. 5. taseme kutseõpe 15. mai - 11. oktoober

15. Puittaimede hindaja (novembrist)  viienda taseme kutseõppe jätkuõpe  mittestatsionaarne, statsionaarne töökohapõhine  Puuliikide määramine
kompetentside tõestamise test (arboristi kutset mitte omavad õpilaskandidaadid) 12.10 kell 13.00
puuliikide määramise test (kõik kandidaadid) 12.10 kell 14.00
16.   Metsamajanduse spetsialist (novembrist)   viienda taseme kutseõppe jätkuõpe  mittestatsionaarne, statsionaarne töökohapõhine  Test arvutis 12.10 kell 14.00
Vastuvõtu tulemused hiljemalt 16. oktoober 2023

 

IV. Puukooliaednik, kutsevalik 15. mai - 10. detsember

17.   Puukooliaednik (jaanuarist 2024) neljanda taseme kutseõppe esmaõpe  mittestatsionaarne, statsionaarne töökohapõhine   Test 12.12 kell 14.00
18. Kutsevalik (jaanuarist 2024) teise taseme kutseõpe Statsionaarne-koolipõhine  21.sept, 19.okt, 23.nov, 14.dets
Vastuvõtu tulemused hiljemalt 14. detsember 2023

Forvarderi- ja harvesterioperaatori kutse- ja kutsekeskhariduse õppesse kandideerimisel peab pingeritta pääsemiseks saama vestlusel vähemalt 10 punkti. 

Metsuri, metsatehniku ja metsakasvatuse õppesse kandideerimisel  kehtestatakse vastuvõtulävendid, mis märgitakse sisseastumistestidele. 

Harvesterioperaatori kutseõppe õppekava mittestatsionaarsesse õppessese saavad kandideerida isikud, kellel on vähemalt põhiharidus ja forvarderioperaatori kutse või aastane töötamise kogemus metsamasinal (harvester või forvarder). 

Matkajuhi, arboristi, maastikuehitaja, metsatehniku ja metsamajanduse spetsialisti erialale mittestatsionaarses õppes kandideerimisel annab lisapunkte (katsete maksimumpunktide summast kuni 15%) erialaga seotud valdkonna tööandja soovituskiri. 

Eriala

Lisapunktid

Arborist

10

Maastikuehitaja

5

Matkajuht

4

Metsamajanduse spetsialist

4

Metsatehnik

4

 

 

Tööandja soovituskirja sisu:

 • Ettevõtte nimi (registrikood), asukoht
 • Töötamise aeg
 • Ametikoht
 • Põhjendus
 • Soovitaja nimi, ametikoht,  koostamise aeg, allkiri.
  *Digitaalselt allkirjastatud faili saab laadida SAIS portaalis sisseastumistaotluse juurde. 

 

Vastuvõtukatse kirjeldus

 1. Test (päevane õpe) - Testis on küsimusi matemaatika, eesti- ja inglise keele, inimese- ja ühiskonnaõpetuse jt valdkondade kohta.
 2. Test (sessiooniõpe) -  Testis on küsimusi ühiskondliku ja erialase silmaringi väljaselgitamiseks.
 3. Test ja essee (matkajuht) - Esseega hinnatakse õpilase motivatsiooni antud eriala õppimiseks. Testiga hinnatakse elementaarseid loodus- ja ühiskonnateadmisi.
 4. Puittaimeliikide määramise test. Puittaimede hindajaks võivad õppima isikud, kellel on keskharidus ja vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme arboristi kutse või tõstukilt töötava arboristi osakutse või on tõendanud vastavad kompetentsid. Õppima asumise eeltingimuseks on puittaimeliikide määramistesti edukas sooritamine. Tutvu nõutud puittaimede nimekirjaga.
 5. Erialane test arboristi erialal - Test koosneb kahest osast: 1) motivatsiooniküsimused 2) küsimused erialaga seotud silmaringi väljaselgitamiseks. 
 6. Erialane test metsamajanduse spetsialisti erialal – Kontrollitakse metsanduslikke teadmisi ja oskusi. NB! Metsamajanduse spetsialisti õppekavale sisseastujad, kellel puudub vastuvõtutingimustes nõutud metsanduslikku 4. kvalifikatsioonitaset tõendav dokument, peavad pingeritta pääsemiseks saama vähemalt 16 punkti. Sellega loetakse metsanduslik 4. tase tõendatuks ja vastuvõtuks vajalikud tingimused täidetuks.

 

Vastuvõtmise aluseks on määratud lävendi ületamine ja/või konkursi korral õpilaskandidaatide sisseastumistesti, -vestluse ja/või essee tulemuste alusel koostatud pingerida.