Erialade praktikakavad

 

STATSIONAARNE ÕPE

Praktikajuhend statsionaarsele õppijale

Ettevõttepraktika aruande koostamise juhend

Praktikapäevik

 

INDIVIDUAALSED PRAKTIKAKAVAD

METSANDUSVALDKOND

METSUR(kutsekeskharidus)
MM2 Metsatööde praktika I osa
MM2 Metsatööde praktika II osa
MM3 Metsuripraktika

Metsur (kutseharidus)
MKK1 Metsatööde praktika
MKK2 Metsuripraktika

Forvarderioperaator
Kokkuveopraktika

Harvesterioperaator
Masinraiepraktika

 

MAASTIKUEHITUSVALDKOND

Maastikuehitus (kutsekeskharidusõpe MEPK)

Sissejuhatus õpingutesse

Sissejuhatus, murud ja sillutised praktika

Puidu- ja keskkonna praktika

Müüride ja istutusalade praktika

Praktikapäevik

Portfoolio koostamise juhend 

 

Maastikuehitus (kutseõpe ME)

Sissejuhatus õpingutesse

Rajamise ja hoolduspraktika

Puidu ja istutusalade praktika

Praktikapäevik

Portfoolio koostamise juhend 

 

Maastikuehituses vajalikud vahendid: nuga, pliiats, mõõdulint, oksakäärid, kindad, turvajalanõud, tööriided, vihmakindel riietus. Soovituslikud on ka: kaitseprillid, vihmakeep, kummikud jms.


 

 

SESSIOONIÕPE

Praktikajuhend sessiooniõppele

Portfoolio koostamise juhend

 

 

INDIVIDUAALSED PRAKTIKAKAVAD

METSANDUSVALDKOND

Metsur
MSÕ1 Metsatööde praktika (Tööpass)
MSÕ2 Metsuripraktika (Tööpass)

Metsanduse spetsialist
Metsanduse spetsialisti komplekspraktika (Tööpass)

Puittaimede hindaja
Ettevõttepraktika

Metsakasvatus

Metsakasvatuse (Tööpass)

Arborist
Komplekspraktika (Tööpass)
 

 

MAASTIKUEHITUSVALDKOND

Puukooliaednik PKM

Puukooliaedniku tööpass

Vajalikud vahendid: nuga, oksakäärid, luup, vihmakindel riietus, kummikud, tööriided, kindad. Soovituslikud on ka: pookimisnuga, seemnete varumiseks krõpsuga kilekotid, vihmakeep jms.

 

Maastikuehitus MESÕ

Maastikuehitaja tööpass

Portfoolio koostamise juhend 

Vajalikud vahendid: nuga, pliiats, mõõdulint, oksakäärid, kindad, turvajalanõud, tööriided, vihmakindel riietus. Soovituslikud on ka: kaitseprillid, vihmakeep, kummikud jms.


 

Haljasalade hooldaja MEHO

Haljasalade hooldaja tööpass

Portfoolio koostamise juhend