Uudised

Rohkem pilte

Tõusis Luua Metsanduskooli praktikate hindamise tase

On vana tõde, et ühtegi ametit ei ole võimalik õppida ilma seda harjutamata ehk praktiseerimata. Seepärast on ka kutseõppes üheks olulisemaks osaks praktika – nii koolis kohapeal kui ka ettevõtetes. Luua Metsanduskool on oma praktikasüsteemi arendanud juba pikemat aega ning lõppu sellel tööl ei paista. Eks alati leidub midagi, mida saab veel paremini teha. Eelmisel aastal pälvis meie praktikasüsteemi parendamise töö ka tunnustuse – pälvisime märgise Tunnustatud praktikasüsteem.

Praktikate hindamiskeskkonna parendamiseks ja praktikajuhendajate ettevalmistamiseks võtsime ette veel ühe projekti – 2017. aasta algusest 2018. aasta lõpuni toimus projekt „Luua Metsanduskooli praktikate veebipõhise hindamiskeskkonna uuendamine ja kasutuse hankmine ning praktikajuhendajate koolitamine."
 

Projekti eesmärgiks oli õppija arengut toetava väljundipõhise praktikate hindamissüsteemi edasine rakendamine Luua metsanduskoolis ning selleks veebipõhise hindamiskeskkonna uuendamine ning kasutuse hankimine. Praktikate tulemuslikkuse suurendamiseks toimus ka ettevõttepoolsete juhendajate koolitamine.


Projekti lõpus tehti ka kokkuvõtted ning tulemused on kooli jaoks rõõmustavad – võisime tõdeda, et Luua metsanduskooli praktikasüsteem on jätkusuutlik ning arvestab tööandjate ja õppijate muutuvate vajadustega. Lisaks sellele toetab praktikate hindamine iga õppija individuaalsest arendamisest ning õppijad on teadlikud oma arenguvajadustest.


Projekt toimus mitmes etapis. Esimeses faasis koguti tagasisidet ettevõtetelt ja praktikahindajatelt, mille tulemusel selgus vajadus lihtsustada olemasoleva hindamiskeskkonna küsimustiku sisu ja vormi. Peamiseks probleemiks osutus küsimustiku keeruline sõnastus ja hinnatavate kompetentside paljusus. Kasutajas soovisid rakendust ka mobiilsetele seadmetele.


Praktikate veebipõhise hindamiskeskkonna uuendamiseks alustati koostööd OÜ Upsteem.con´ga, kellele olid selleks tööks juba olemas vajalikud erialased teadmised ja kogemused. Lähteülesande põhjal töötas Upsteem.com OÜ välja õppija kompetentside hindamise 360-kraadi tagasisidel baseeruva veebipõhise hindamiskeskkonna.


Enne hindamiskeskkonna täielikku valmimist sai kooli praktikameeskond testida selle esmast versiooni metsuri eriala õpilaste ettevõttepraktikatel. Eelnevalt toimus osalistele keskkonna tutvustus ja kasutajakoolitus. Õpilasi hinnati juba uue lahendusega ning kasutajate tagasiside põhjal viidi sellesse sisse vajalikud täiendused. Uuendatud hindamiskeskkond võeti kasutusele 5 aastase kasutuslepinguga.


Projekti järgmine etapp keskendus praktikajuhendajate koolitamisele. Selleks loodi e-kursus, mis võimaldab tööandjate poolsetel juhendajatel iseseisvalt saada ülevaade kooli praktikakorralduse põhimõtetest ning läbida praktikantide juhendamiseks ja tagasisidestamiseks vajalikud baasteemad. E-kursuse lõpus saab iga juhendaja kontrollida iseseisvalt õpiväljundite saavutamist eneseanalüüsil põhineva testiga. Kokku koolitati:

•           68 praktikajuhendajat metsanduse valdkonnas

•           36 metsamasina valdkonnas

•           25 arboristivaldkonnas

•           33 maastikuehituse valdkonnas

•           29 loodusturismi (matkajuhi) valdkonnas


Praktikajuhendajaid koolitanud Luua metsanduskooli meisterõpetaja Veiko Belialsi sõnul oli koolitatavate seas päris palju neid, kel oli juba olemas kogemus praktikantide juhendamisel, aga oli ka neid, kes alles plaanisid praktikante võtta. „Üks tööandja, kellel käib palju erinevate koolide praktikante, pani näiteks ise oma töötajatest terve koolitusrühma kokku. Inimesed olid aktiivsed, küsiti ja arutati üsna palju, nii et selles osas võib kindlasti rahule jääda," rääkis Belials.