lõpueksamid

Kutseeksamid

Aeg Eksam Kursus Juhend
24. oktoober Raietööline, tase 3 kutseeksam 21METS Eksamijuhend
25. oktoober Metsatehnik, tase 4 kutseeksam 20MTSÕ; 20MTSÕA Eksamijuhend
1. november Maastikuehitaja, tase 4 erialane lõpueksam 19MESÕ Eksamijuhend
8. november Puittaimede hindaja, tase 5 kutseeksam 21DEND Eksamijuhend
8.november Metsatehnik, tase 4 erialane lõpueksam; Metsamajanduse spetsialist, tase 4 erialane lõpueksam 20MTSÕ; 21MSPSÕ

Metsatehniku eksamijuhend

Spetsialisti eksamijuhend

11.november Metsakasvatus, tase 3 erialane lõpueksam 21METS Eksamijuhend
15. november Puittaimede hindaja, tase 5 erialane lõpueksam 21DEND Eksamijuhend

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema:

  • läbitud õppekava (õppevõlgnevused tähtajaks likvideeritud);
  • õppeosakonnast väljastatud eksamile lubamise käskkiri.

Õpilased, keda ei ole õppevõlgnevuste tõttu kutseeksamile lubatud, peavad õppevõlgnevused likvideerima ning pöörduma õppeosakonda eksamile lubamise käskkirja saamiseks. Seejärel tuleb ennast registreerida kodulehel vastavale kutseeksamile või kirjutada eksam@luua.ee.
 

Õpilased, kellel kutseeksam ebaõnnestus, sooritavad kooli lõpetamiseks korduslõpueksami, mis toimub kooli määratud tähtajal ja eksamile lubamise otsus tehakse õpilase avalduse alusel (esitatakse õppeosakonda). Kui õpilane soovib lisaks kooli lõputunnistusele saada ka kutsetunnistust, siis tuleb tal kodulehel registreerida end vastavale kutseeksamile või kirjutada eksam@luua.ee.