Uudised

Rohkem pilte

Luual oli teadlikkuse tõstmise päev

Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liit korraldab sel talvel üle Eesti neli teadlikkuse tõstmise päeva. Esimene neist toimus 23. jaanuaril Luua Metsanduskoolis. Infopäevadel keskendutakse Eesti metsa- ja puidutööstussektori töövõimalustele ja erialavalikutele. Infopäevadele oodatakse karjäärinõustajaid, õpetajaid, Töötukassa esindajaid, omavalitsuste töötajaid ja haridusasutuste esindajaid.

Esimene infopäev Luua Metsanduskoolis tõi kokku mitukümmend inimest. Päeva avas Pille Meier Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidust, kes andis ülevaate nii EMPLi tegevusest, metsanduse struktuurist kui ka metsandusest üldiselt. Meier rõhutas, et kogu sektor on Eestis oluline tööandja ning majandusele lisandväärtuse tootja. Nii on metsa- ja puidutööstussektoriga tööalaselt seotud ligi 60 tuhat inimest ning peamiselt asuvad töökohad väljaspool suuremaid tõmbekeskusi. Eriti oluline on sektor tööandjana Lõuna- ja Kagu-Eestis.

Rääkides puidutööstuse arengutest, tõi Meier esile selle, et väga hästi on Eestis arenenud puidu mehhaaniline töötlemine, kuid olulist arengut oleks vaja ka puidu keemilises töötlemises. Just selles valdkonnas oodatakse suuremat arengut. Takistuseks on olnud aga see, et vastavaid erialasid pole Eestis pikalt edendatud, viimastel aastatel on aga Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja Maaülikool teinud koostööd ka puidukeemia valdkonna arendamiseks. Üheks võimaluseks on meie tulevaste spetsialistide koolitamine (näiteks doktoriõppe läbimine) Soome ja Suurbritannia kõrgkoolidees. Just need riigid pistavad silma ka puidukeemia väga kõrge taseme poolest.

Õppimisvõimalusi nii kutse- kui kõrgkoolides tutvustas Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu. Kui metsanduse valdkonnas on peamiseks kutseõppe andjaks Luua Metsanduskool, siis puidu töötlemist saab õppida üle Eesti pea kõigis suuremates kutseõppekeskustes. Avarad on ka edasiõppevõimalused. Kui otseselt metsadega seonduvad erialad on Maaülikooli pärusmaa, siis puidutöötlemist ja puidu kui materjali kasutamist saab õppida nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui Tartu Ülikoolis. Purunenud on ka see müüt, et kutseharidus oleks tupiktee – igal aastal jätkavad paljud kutsehariduse omandanud noored õpinguid kõrgkoolides. Kuulajaid huvitasid ka täiskasvanute õppimisvõimalused, mida pakuvad nii kutse- kui kõrgkoolid. Nii mõnigi osaleja lubas kindla sõnaga saadud teabe oma „klientidele“ edasi anda.

Et üks pilt räägib rohkem kui sada sõna, siis vahetu kogemus annab veelgi rohkem. Nii jätkuski päev Luua Metsanduskooli metsades, kus sai näha harvenduraiet tegevat metsamasinat. Suurt ja võimsat metsatraktorit nägi lähedalt nii mõnigi osaleja esmakordselt! Vestlus keskendus aga ikkagi eelkõige õppimisvõimalustele, millele praktilist vaadet lisas meie metsamasinate instruktor.

Et osalejad saaksid aimu ka metsamasinate õppest enne metsa, tutvuti ka Luua Metssanduskooli simulaatorite klassiga. Kõrgtehnoloogilisi võimalusi prooviti usinalt ning lõpuks jäi kõlama ka mõte - ehk tuleks ka endal eriala vahetada ning asuda õppima metsamasinate eriala!

Peale lõunat jätkus päev Jõgeva lähedal Viruveres, kuhu on kerkinud AS Estonian Plywoodi vineeritehas. Sel aastal käivituv tehas otsib juba tööjõudu, tööd saab seal ligi 150 inimest.

EMPLi teadlikkuse tõstmise päevi on ees veel kolm – 5. veebruaril Väimelas, 19. veebruaril Pärnus ja 11. märtsil  Sagadis. Huvilised saavad infot ja end osalema registreerida aadressil http://www.luua.ee/infopaev/. Igal infopäeval loositakse kohalolijate vahel välja RMK metsamaja ühepäevane kasutusõigus ja Luua Metsanduskooli koolitusvautšer.