Uudised

Metsanduskool on õppetööks suletud, juhised distantsõppeks 

Vastavalt kehtestatud eriolukorrale on Luua Metsanduskool õppetööks suletud ning õpe toimub iseseisva õppimise teel kodustes tingimustes. Luua Metsanduskoolis tänase seisuga teadaolevalt ühelgi tööajal ega õpilasel koroonaviirust tuvastatud ei ole ning distatnsõpe on ennetav, et viiruse levikut piirata. Edastame õppetööalased juhised nii päevasele kui kaugõppe õpilasele. 

 

Juhised päevase õppevormi õpilasele

 • Alates homsest, 14. märtsist kuni 29. märtsini on kool õppetööks suletud, toimub iseseisev õppetöö.
 • Õppetöö toimub tunniplaani alusel, iseseiva õppena kodustes tingimustes. Õpetajad panevad ülesanded ja tööjuhised üles ÕISi hiljemalt esmaspäeval, 16. märtsil kell 10.
 • Õpilaskodud on suletud ja seal viibida ei tohi.
 • Söökla on suletud.
 • Ülejärgmine nädal on tavapärane vaheajanädal, palun püsige võimalusel kodus ning vältige kontakte ka sõpradega.
 • Praktikal viibivate õpilastega võtab ühendust praktikakoordinaator. Praktika võib jätkuda, kui nii õpilane, vanem kui tööandja on kõik sellega nõus. Kui mõni osapool ei soovi jätkata, tuleb suhelda koolipoolse praktikakoordinaatoriga.
 • Kutsevõistlused, Balti metsanduskoolide kutsevõistlused, Europea metsanduslikud kutsevõistlused on edasi lükatud määramata tähtajaks.
 • Haigestumise korral või kokku puutudes COVID-19 viirusesse haigestunuga tuleb sellest teada anda kursusejuhatajale.
 • Viiruse leviku vältimiseks palun jälgige Terviseameti ning Vabariigi Valitsuse antud soovitusi.
 • Järgmise info õppetöö korraldamise osas anname teada hiljemalt 27. märtsil või vajadusel varem.

Juhised sessioonõppijale

 • Alates homsest, 14. märtsist kuni 29. märtsini on kool õppetööks suletud, toimub iseseisev õppetöö.
 • Järgmisele nädalale planeeritud õppetöö toimub tunniplaani alusel, iseseiva õppena kodustes tingimustes. Õpetajad panevad ülesanded ja tööjuhised üles ÕISi hiljemalt esmaspäeval, 16. märtsil kell 10.
 • Õpilaskodud ja söökla on suletud.
 • Praktikal viibimine on lubatud, kui nii õpilane kui tööandja on mõlemad sellega nõus. Kui mõni osapool ei soovi praktikat jätkata, tuleb suhelda koolipoolse praktikakoordinaatoriga.
 • Haigestumise korral või kokku puutudes COVID-19 viirusesse haigestunuga tuleb sellest teada anda kursusejuhatajale.
 • Viiruse leviku vältimiseks palun jälgige Terviseameti ning Vabariigi Valitsuse antud soovitusi.
 • Järgmise info õppetöö korraldamise osas anname teada hiljemalt 27. märtsil või vajadusel varem.

 

Luua Metsanduskooli töötajad leiavad juhised töökorralduseks oma meili postkastist.

Püsige terved!