Uudised

Mida tähele panna taas Luuale õppetööle saabudes?

Meil on hea meel, et sellest nädalast oleme taas saanud mõned kursused Luuale tagasi kutsuda ning õppetööd järkjärgult väikestes gruppides avada. Palun jälgige hoolikalt tunniplaani – paljud tunnid jätkuvad distantsõppes ning keskendume Luual eelkõige praktilistele ülesannetele!
 

Eelmisel nädalal toimunud e-infotunnis panime südamele, et meie kõigi käitumisharjumustes on toimunud muudatused. Seepärast palume alljärgneva teksti veelkord hoolikalt läbi lugeda. 

Reeglid ning soovitused

 • Kooli raamatukogu teenindab korraga ühte inimest ning soovitav on raamatud laenutada ettetellimisel e-posti teel. Inimeste liikumine raamatukogu ruumides on piiratud.
 • Õpperuumid on komplekteeritud arvestusega 10 õppekohta, mis järgivad 2 m distantsi nõuet. Ruumid on varustatud desinfitseerimisvahenditega.
 • Kooli ruumides viibitakse nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik. Kõiki kasutatavaid ruume tuulutatakse regulaarselt.
 • Hetkel me sööklas hommikuputru ei paku! Söökla on lõunasöögiks avatud vahemikus 11.30-14.30. Kursuste lõunasöögiajad on hajutatud, täpsemat infot annab õppetööd läbiviiv õpetaja. Palun tee oma toiduvalik varakult – kogu nädala menüü on väljas kooli infoTV-s.  Lõunasöök on võimalik ka kaasa osta.
 • Kõik meie õppehoonetes olevad kohviautomaadid on suletud! Samuti ootavad sügist puhkeruumid, jõusaal ning saunad.
 • Õpilaskodudesse majutatakse õppijad hajutatult. Ühiskööke kasutage samuti hajutatult. Ühine vaba aja veetmine ühiselamu- ja kooliruumides ei ole lubatud.
 • Võimalusel kasutage sõitudeks koolitöödele ning praktikakäikudele isiklikku transporti.

 

Üldised ohutusnõuded

 • Haigusnähtudega õppijatel, õpetajatel ja töötajatel on keelatud kooli tulla.
 • Isikukaitsevahendite (nt maskid) kasutamine koolis on vabatahtlik. Kooli tingimustes kasutatud isikukaitsevahendid utiliseeritakse ainult selleks märgistatud prügikastides.
 • Kooli territooriumil tuleb liikuda hajutatult ning järgida nõutut 2 + 2 reeglit, sh ka sööklas, kus oleme tavapärast istumiskohtade arvu vähendanud.
 • Õppetöö toimub nii sise- kui välistingimustes väikestes gruppides, ühes õpperühmas võib olla üldjuhul kuni kümme õpilast
 • Õppetöö välisel ajal on õpilastel kooli territooriumil gruppidesse kogunemine keelatud.
 • Koolis olles tuleb regulaarselt pesta ja kuivatada käsi.
 • Hoonetesse sisenemisel ja väljumisel tuleb käsi desinfitseerida.

 

Hoolige kõiki juhiseid täites nii endast kui oma õpetajatest ja kursusekaaslastest! Head õppiindu!