Uudised

Haana Zuba-Reinsalu pärjati aasta õppeasutuse juhiks

3. oktoobril kuulutati Aasta õpetaja galal välja selle aasta haridusvaldkonna preemiad. Aasta õppeasutuse juhiks tunnistati Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu. Õnnitleme Haanat kogu koolipere poolt ning soovime jätkuvat indu uuenduslikeks ideedeks ja eestvedamiseks!
 

Haana on Luua Metsanduskooli juhina teinud kaua süsteemset tööd Eesti metsandusliku kutsehariduse arendamisel, kindlustanud sektori tööjõu ja teadmistega, loonud koolist rahvusvaheliselt tuntud ning eristuva kompetentsikeskuse.


Haana peab väga oluliseks kvaliteeti ning oskuste arendamist. Ta on loonud koolile praktikavõrgustiku ligi 300 ettevõttega. 2018.a tunnustati praktikasüsteemide välishindamise pilootvoorus Luuat ekspertide poolt märgisega „Tunnustatud praktikasüsteemiga kool“.


Ta on juhina süsteemne, kaasav ning kahepoolset tagasisidet väärtustav. Õpetajate rahulolu koolis on kõrge ning õppurid hindavad õpetajate meisterlikkust ja professionaalseid oskusi. Tema eesmärk on luua kool, kus on keskendutud koostöö ja arengule ja väärtustatakse igaühe individuaalset võimekust. Ta on käivitanud iga-aastased õppekorralduse arengupäevad, et õpetajatega läbi arutada parendustegevused igapäevatöö paremaks korraldamiseks. Õpetajad on kaasatud lahenduste otsimisse, nende ettepanekutega arvestatakse muudatuste elluviimisel (nt kursusejuhendaja süsteem täiskasvanud õppijatele; individuaalsete vastuvõtuvestluste rakendamine).


Tema eestvedamisel on loodud koolis tugisüsteem, et iga töötaja teaks oma rolli õppija arengu toetamisel. Loodud on võimalus individuaalsete juhendatud praktikate sooritamiseks õppemetskonnas ning puukoolis, pakkumaks õppijale võimalust vastavalt ettevalmistusele paindlikult õppida. Sektori tööandjatega koostöös on loodud stipendiumid parimate õppijate toetamiseks ja erialase pingutuse motiveerimiseks, sõlmimisel on mitmeid uusi koostöökokkuleppeid.


Haana on eestvedanud kooli digiarenguid õpetajate ja õpilaste oskuste arendamiseks ning koostöiseks õpetamiseks. Talle on tähtis, et õppurite arendamine lähtuks tööandjate vajadustest, nii on juurutanud õppesse tänapäevaste metsanduse IKT lahendused, nt metsamasinate simulaatorite õppeklass.


Haana on Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu väärtuslik juhatuse liige; ta osalenud Eesti haridusstrateegia visioonide loomisel konkurentsivõime ekspertgrupis (2018-19); haridusasutuse juhi kompetentsimudeli väljatöötamise töögrupis (2017), olnud riiklike haridusstipendiumide hindamiskomisjonis ning on Eesti Kutsemeistrivõistluste Nõukoja liige, panustades üleriigilisse kutsemeistrivõistluste strateegia loomisesse.


Ta on panustanud metsandussektori kutseandmise arendamisse Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu kutsekomisjoni liikmena. Ta on metsasektoris arvamusliider, kuuludes ka Eesti Metsaseltsi juhatusse ja panustades metsandussektori haridusteemalistesse projektidesse (nt viktoriin Noored Euroopa Metsades, 2017).

Ta oli eestvedajaks ning hariduse kõneisikuks teadlikkuse tõstmise päevadel, et rääkida puidu ja metsa valdkonna töö- ja õppimisvõimalustest karjäärinõustajatele

Haana on haridusmentor ning on toetanud mitmete riigigümnaasiumi, põhikooli ja gümnaasiumi juhtide arengut esimesel juhiaastal. Ta on viinud läbi koolitusi alustavatele koolijuhtidele ja koolijuhtide järelkasvu programmides strateegilise juhtimise, muutuste juhtimise ning haridusuuenduste elluviimisest.


Mehises metsandussektoris ning kutseharidusjuhtide maskuliinses seltskonnas on ta naiselikkusega, kuid alati argumenteeritud ja erudeeritud käitumismaneeriga jäänud silma ja meelde, sest viib oma ideed ja lubadused ka ellu. Haana on kui mastimänd, kellelt leiab tuge nii värskelt istutatud männitaim kui ka aastaid temaga koos torme trotsinud metsapuu.
 


Aasta õppeasutuse juhi auhinnaga tunnustatakse õppeasutuse eestvedajat, kes on viimase kolme aasta jooksul õppeasutust olulisel määral arendanud ja seeläbi kaasa aidanud õppuritele mitmekülgse arengukeskkonna loomisele.