Uudised

Rohkem pilte

Meelis Kall ja Lys Lepiksoo said tunnustuse

Eile tunnustati Liivimaa kutsekoolide tänuüritusel silmapaistvaid kolleege. Luua Metsanduskoolist pälvisid tunnustuse kaks noort ja ägedat: Meelis Kall ja Lys Lepiksoo. Palju õnne! 

Meelis on noor ja innovaatiline juht, kelle väljakutseks on viia metsamasinaõpe rahvusvahelisele tasemele. Ta on erinevad tööandjad ja masinatootjad ühendanud toimivaks võrgustikuks, kaasanud nad masinaõppe tehnilise baasi ning õppekava arendamisse. Meelis on põhjalik ja pühendunud, teda käivitab siiras soov pakkuda igale õppijale sobivat õppimisvõimalust ning igale ettevõttele sobivat praktikanti. 

Lys on innovaatiline, hooliv ja oma erialale täie hingega pühendunud maastikuehituse õpetaja. Ta teeb tööd selle nimel, et õppimine oleks tähendusrikas ja tekitaks seoseid: just seepärast tegutseb ta teistega koostöös ning on loonud aineteüleseid õppekeskkondi ning -materjale. Tänu temale valmis praktikaportfoolio uuendatud mudel, mis aitab õppijal oma oskusi tõendada ning neid õppimisprotsessi lõimida. Lys on heatujuline ja toetav kolleeg.