Uudised

Muudatused õppekorralduses (alates 14.12.20)

Vabariigi Valitsus kavandab viiruse leviku tõkestamiseks täiendavaid piiranguid, sh suletakse alates 14. detsembrist kõik õppeasutused.

Uuel aastal peaks õppetöö jätkuma 11. jaanuarist tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta teisiti. Sellest lähtuvalt planeerime Luua Metsanduskooli õppetöös alates 14. detsembrist järgmiseid muudatusi:

 • Päevase õppe õppetöö toimub üldjuhul 14.-17. detsembril ja 4.-8. jaanuaril  distantsõppe vormis (õpilastel toimuvad tunniplaanijärgsed tunnid õpetaja otsesel juhendamisel). Tunniplaanide koostamisel tehakse jaanuari esimesel nädalal muudatusi – praktilised teemad asendatakse  teoreetilistega (või kui võimalik lükatakse edasi). Kui ei tule muudatusi, siis alustame õppetööga koolis uuesti 11. jaanuaril 2021. Õppetööst osavõtmine on distantsõppe nädalatel kohustuslik! Veel selle nädala lõpuni saate kursusejuhendajale teada anda, kui kellelgi puudub võimalus kodus arvutit kasutada.
 • 19MM2 jätkab 14.-17. detsembrini kooli juures ettevõttepraktikat ning naaseb kooli tagasi  samuti 11. jaanuaril.
 • 19HOPPK2 ja 19FOPPK2 kursused jagatakse pooleks. Üks pool on praktilistel töödel 14.-17. detsembrini ja teine pool 4.-7. jaanuarini (graafikud koostavad instruktorid).
 • Kooli juures praktikaid sooritavatele õpilastele tagatakse tavapärane toitlustus ja majutus.
 • Ettevõtetes jätkuvad praktikad 18HOPPK3,18FOPPK3, 19HOP2 ja 19FOP2 kursustel.
 • Nädalavahetusele planeeritud raielaager toimub. 
 • Kaugõppe kursuste puhul toimub üldjuhul samuti distantsõpe, kuid kaalume praktiliste sessioonide edasi lükkamist ja asendamist teoreetilisemate teemadega. Küsimuste korral võtke ühendust oma kursusejuhendajatega.
 • Jõuluvaheaeg on 21. detsembrist kuni 3. jaanuarini.
 • Koolituskeskuse poolt järgmisesse nädalasse planeeritud koolitused lükkuvad uude aastasse.  
   

Järgmiseks nädalaks planeeritud jõulusündmused koolis jäävad ära. 

Soovime kõigile kaunist jõuluootust, rahulikku aasta lõppu ning loodame teie kõigiga kohtuda tervetena juba aastal 2021!