Uudised

Vii oma idee ellu - kaasav eelarve ootab ideid

Luua Metsanduskool kutsub taas tegema kaasava eelarve ettepanekuid, mis aitaksid muuta õppija olme- ja töökeskkonda paremaks. Kaasava eelarve ideede elluviimiseks on 2021. aasta eelarves 2000 eurot. Ideekorje tähtaeg on 25. veebruar, seejärel moodustatakse laekunud tööde hindamiseks komisjon. Hindamise tulemusena valitakse välja kriteeriumitele vastavad ideed ning saadetakse need rahvahääletusele, et selgitada välja kõige suuremat poolehoidu võitev idee.
 

Ettepanekud peavad olema suurima kasusaajate hulgaga või sel peab olema muu laialdane positiivne mõju. Idee tulemusena ei tohi tekkida kooli järgnevate aastate eelarvesse ebamõistlikke kulusid. Objekt või idee tulem peab asuma kooli territooriumil või kaasama kooli õppijaid/töötajaid.

Ettepanek peab sisaldama

  • nimetust, mis iseloomustab taotluse sisu
  • idee kirjeldust, olulisust, eesmärki, asukohta
  • sihtgruppi ehk kes ideest kasu saavad
  • hinnanguline maksumus
  • esitaja(te) nime, kontatktelefoni ja e-posti aadressi
  • muud oluline lisamaterjal (joonis, eskiis, foto, hinnapakkumine vms

Ettepanekuid saab esitada Luua metsanduskooliga seotud isik vabas vormis kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@luua.ee ;või paberkandjal allkirjastatult Luua Metsanduskool, Luua Keskus, Jõgeva vald. Ideede saatmise viimane päev on 25. veebruar.

 

Eelmisel aastal soetati kaasava eelarve raames õpilaskodusse piljardilaud ning jõusaali sõudeergomeeter.