Uudised

Lõpetasid metsakasvatajad, puukooliaednikud ja puittaimede hindajad

Veebruari eelviimasel nädalal lõpetasid Luua metsanduskoolis täiskasvanud õppijad – metsakasvatajad, puukooliaednikud ja puittaimede hindajad. Kutsetunnistuse said tosinkond metsakasvatajat, viis dendroloogi ja kaheksa puukooliaednikku.

Nagu ütles koolijuht Haana Zuba-Reinsalu, annavad lõpetajad kokku kogu metsa eluringi – puukoolist alguse saanud puutaime kasvatavad suureks puuks metsakasvatajad ja seda hooldavad puittaimede hindajad. Ühtlasi oli tegu eriliste kursustega – suur osa õppetööst toimus erinevate koroona-piirangute tingimustes.

Metsakasvatajate kursuse juhendaja Dimitri Randoja sõnas, et eriolukorrast said kõik õppida – õpetajad ja õpilased. „Alguses tuli praktilised osad lükata edasi ja alustada teoreetiliste asjadega, mida sai õppida ka veebi teel distantsilt. Osad teemad tuli kõigepealt anda teoorias ja praktika tuli alles hiljem lisaks, aga metsakasvatuses saab ka nii,“ rääkis Randoja.

Lõpetajad ise õppimist raskeks ei pidanud, kuna täiskasvanud õppijad on reeglina sihikindlad ja arusaamaga, et õppida tuleb iseenda jaoks. Üheks selliseks lõpetajaks on metsakasvataja Jan Põlluste. „Võib öelda, et ma olen selle metsaksasvatajate kursuse tõeline sihtgrupp – esivanemete kaudu metsaomanik, kellel on vaja aru saada, mida selle metsaga teha ja kuidas teha nii, et metsa saaks ka tulevastele põlvedele edasi anda. Enda jaoks õppisin, sellele alal tööl ei plaani hakata. Metsandus on minu jaoks ikkagi hobi, käin seal oma tükil ja vaatan, mida teha, istutada ja raiuda. Nüüd lähiaastatel ongi plaan teha veidi suurem raiumine ja siis uuendamine. Palju seda metsa mul ei ole, seitse hektarit, sellest kolm läheb siis uuendusraiesse ja uuendamisele. Edaspidi saan siis kõik tööd ette võtta, ükski õpitud tarkus ei jää kasutamata,“ rääkis Põlluste.

Metsaomanikuna tõi Põlluste esile veel kaks mõtet: „Esiteks võiks igal Eesti elanikul olla oma metsatükk, kus ta saaks praktiliselt metsandusega tegeleda. Et kõigil oleks päris isiklik kogemus, mida metsa majandamine ja metsas töötamine tähendab. Ja teiseks on mul soov jätta järeltulijatele kava, kuidas meie metsa võiks lähema saja aasta jooksul majandada. Metsandus on pikaajaline tegevus ja vajab pikka plaani!“

Vaata ka Tõnu Elleri pildistatud lõpuaktuse fotosid!