Uudised

Õppetöö korraldus alates 11. märtsist

Üldine info kõikidele õpilastele seoses piirangutega

 • Õppetöö toimub kõikidel kursustel tunniplaani alusel. Palun jälgige tunniplaani, sest järgmistel nädalatel võib tulla muudatusi.
 • Tunniplaanis on õppetöövormideks üldjuhul distantsõpe ning sellekohane märge on kirjas vastava tunni juures. 
 • Iga nädala esmaspäeval kell 10 on õppeinfosüsteemis kodutööde all märge, milline on õppetöö läbiviimise viis – milliste tundide ajal on iseseisev töö ja millised viiakse läbi videotunnina. Videotunni kutse edastab õpetaja õpilastele hiljemalt eelmisel tööpäeval kell 16.
 • Koolimajas on rangeid ohutusmeetmeid järgides lubatud jätkata kontaktõppes praktikat ja praktilist tööd.  
 • Praktilist õpet viiakse läbi individuaalselt või väikegrupis ning õpilased hajutatakse eraldiseisvatele objektidele. Vaata tunniplaani ja kontrolli, kas tunnid toimuvad koolis või distantsilt!
 • Praktikad ettevõtetes toimuvad ainult kõigi osapoolte nõusolekul, küsimuste korral tuleb pöörduda koolipoolse praktikakoordinaatori poole. Kontaktid leiab SIIT
 • Kõikide küsimuste korral suhelge kindlasti oma kursusejuhendajaga.

 

Lisainfo päevasele õppijale

 • Koolis on lubatud kontaktõpe HEV õppijatele, samuti individuaalsed konsultatsioonid tuge vajavatele õpilastele, vastava info edastab õpilasele tugispetsialist.
 • B-kategooria sõidukijuhiõppes osalevate õpilaste õppesõidud jätkuvad praktilisel õppel olevate õpilaste jaoks kooli juures ning distantsõppel olijatel kodukohajärgses piirkonnas (täpsem info autokoolilt).
 • Toitlustamise ajad ja kohad on kontaktide vältimiseks eraldi määratud igale kontaktõppes olevale õppegrupile, vastava info saavad õpilased õpetajatelt. Palume sellest kinni pidada ja hoida järjekorras distantsi.
 • Raamatukogu on avatud ning vajadusel saab raamatuid laenutada kohapeal või ettetellimisel.
 • Huvitegevust ja treeninguid koolis ei toimu, suletud on jõusaal ning saunad.
 • Õpilaskodud jäävad avatuks. Õpilaskodus elades tuleb vältida kontakte teiste tubade elanikega. Õpilaskodude vaba aja ruumid on suletud.
 • Kooliõde Oksana Lazarevskaja on tööpäeviti kella 9-18 vajadusel kättesaadav nõustamiseks telefonitsi 5048375 või e-posti teel: oksana.lazarevskaja@luua.ee.

 

Lisainfo sessioonõppurile

 • Nendel kursustel, kelle õppetööd ei ole võimalik kehtima hakanud rangete piirangute ajal korraldada (nt õppekavast tulenev õppeainete järgnevus, erialaste tegevuste sesoonsus jms), kaalutakse õppeaja pikendamist. Sellekohane info edastatakse kursusele hiljemalt 26. märtsiks.
 • Praktilises õppes osaledes soovitame kasutada isiklikke töö- ja turvariideid ning -jalanõusid ning sõiduks objektidele (nt metsa, puukooli vms) isiklikke sõiduvahendeid.

 

Tervislik seisund kooli tulles

 • Kooli võib tulla ainult täiesti tervena.
 • Haigustunnuste nagu köha, valutav kurk, nohu, palavik, iiveldus jms tuleb kindlasti jääda koju. Igasuguse haiguse kahtluse korral tuleb jääda koju ning teavitada puudumisest kursusejuhatajat.
 • Kui elad kodus, siis püsi kodus ja helista perearstile, kes annab edasised juhised, vajadusel suunab testi tegema. Püsi kindlasti koduses isolatsioonis.
 • Kui elad õpilaskodus, siis teavita kõigepealt õpilaskodu töötajat, kellega koos leitakse sobiv lahendus Sinu tervise kontrolliks ja edasiseks tegevuseks.
 • Kui koolis olles tunned ennast haigena, siis teavita viivitamatult õpetajat, sind suunatakse õpilaskodusse või koju ning vajadusel teavitatakse vanemaid.
 • Kui oled andnud positiivse COVID-19 testi, siis tuleb sellest viivitamatult teada anda  kursusejuhatajale, kinni pidada Terviseameti kehtestatud nõuetest ning perearsti ravijuhistest.
 • Kooli tagasi saad tulla peale tervenemist perearsti loal ning vastavalt Terviseameti juhistele.

 

Ohutusnõuded koolis

 • Kooli siseruumides ja transpordivahendites (nt väikebussides praktikaobjektidele sõidul) on kõigil õpilastel ja töötajatel kohustus kanda kaitsemaske, pesta või desinfitseerida regulaarselt käsi ja jälgida hajutatud liikumise (2+2) põhimõtteid.
 • Päevase õppe õpilased saavad  kaitsemaskid tasuta õpilaskodust või õpetajate käest, mittestatsionaarsed õppijad peavad ennast maskidega ise varustama.
 • Peale kasutamist tuleb isikukaitsevahendid visata ainult selleks ettenähtud prügikastidesse koolihoonete peasissepääsude juures.

 

Teavitus ja küsimused

 • Kõigist koolielu ja õppetöö korralduse muudatustest teavitatakse õpilasi ja töötajaid kooli kodulehe ning e-posti kaudu.
 • Kui on küsimusi, siis pöördu esmalt oma kursusejuhataja (töötajad -> otsese juhi) poole.

 

Loodame, et kõik meie õpilased, õpetajad ja töötajad püsivad terved. Leidke endale meelepärane viis lõõgastumiseks, et vaim ergas püsiks ning ärge unustage õue minna! Kindlasti naudime ühel kenal kevadpäeval üheskoos metsast kostuvat linnulaulu!