Uudised

Õppetöö korraldus kevadel

Kutseõppeasutustes COVIDi olukorra tõttu esialgu veel suuremaid muudatusi ei ole ja me jätkame peamiselt distantsõppes – selle kohta on tunniplaanis kõigil tundidel vastav märge juures.
 

Järgnevatel nädalatel pingutame ühiselt selle nimel, et enne suve jõuaks tehtud kogu poolaastaks planeeritud õppetöö. Planeerime läbi viia minimaalses mahus praktilist õpet, eelistatult välitingimustes, kuid vajadusel siseruumides (jälgides 25% täituvuse nõuet ja maskikandimise kohustust). Mõned grupid on jagatud rühmadeks ning võib juhtuda, et ühe grupiga on õpetajal tund hommikupoolikul ja teisega õhtupoolikul.


Kui tunniplaanis on märge klassiruumi number, kogunetakse Luual. Kui tunnid toimuvad koolist eemal, siis on vastav märge samuti juurde lisatud.


Koolis tohib viibida ka õppija, kes vajab konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks. Samuti võib konsultatsiooni ja järele vastamisele kutsuda neid õppijaid, kes on juba õpilaskodus. Eelmisest nädalavahetusest alustasime ka raielaagritega, kuhu kutsutakse 5-6  õpilast korraga.


Täiendusõpe ja kutseeksamid võivad hajutatult välitingimustes toimuda kuni 10-liikmelistes gruppides (juhendaja kaasaarvatud).


Kui tekib küsimusi, siis võtke julgelt ühendust oma kursusejuhendajaga või kooli juhtkonnaga.