Uudised

Rohkem pilte

Luua Metsanduskool taas rännetel, õpirännetel

Viimased kaks aastat on viiruse tõttu oma jälje jätnud ka õpirännete osas. Paljud riigid ja partnerid ei soovinud viiruse leviku tõttu väliskülalisi vastu võtta, kuid sellest kevadest on piirangud leevenenud ning meil on väga hea meel oma õpilasi ja töötajaid taaskord õpirännetele saata ning ka ise vastu võtta väliskülalisi erinevatest maadest.
 

Luua metsanduskooli õpilastel ja õpetajatel on võimalus Erasmus+ programmi raames minna välisriiki kas praktikat sooritama või siis töövarjuna osaleda. Õpilaste praktika välisriigis toimub kaks nädalat, mille raames sooritatakse erinevaid õppekava- ja praktikaväljunditest tulenevaid tegevusi. Õpetajate välislähetus toimub viiepäevase töövarjutuse näol, kus käiakse tutvumas partnerkooli ja seal õpetatavate õppekavadega ning ollakse töövarjuks sama erialal töötavatele töötajatele.
 

Sellel poolaastal on õpirändel käinud 16 õpilast, neist 2 praegugi Soomes arboristi praktikat sooritamas. Ka töötajad on olnud aktiivsed rändajad – sellel poolaastal on õpirändel viibinud 14 õpetajat ja haridustöötajat.


Nii õpilaste kui ka õpetajate tagasiside õpirännetele on väga positiivne – tuuakse välja, et õpiti, nähti ja kuuldi palju. Rahvusvaheline õpiränne annab osalejale väärtusliku kogemuse ning teadmised, mis kindlustavad õppeprotsesside arengu, konkurentsivõimelisuse ning kooli jätkusuutlikkuse. Soomes käinud matkajuhi õpilased toovad välja, et lisaks praktilistele oskustele arendas õpiränne nende keele- ja sotsiaalseid oskuseid ning andis võimaluse paremini tundma õppida oma grupikaaslaseid. Võõrkeele oskuse arenemist toovad õpirände lisaväärtusena välja pea kõik õpirändes osalenud õpilased. Soomes osalenud õpetajad ütlevad aga, et õpirände käigus sai võrrelda (metsanduse) õpet nii meil kui ka seal ning on hea meel tõdeda, et suures plaanis ei erinegi meie õppesüsteem nende omast väga ning liigume õiges suunas, et saavutada paremaid ja jätkusuutlikumaid tulemusi. Õpetajad toovad veel välja, et Soome on keskendunud õppija individuaalse õpitee kavandamisele ja rakendamisele ning väliskolleegidelt saadi palju mõtteainet, kuidas ka meie saaksime õppijat rohkem toetada ning õppekavasid arendada. Luua Metsanduskoolil on väga hea meel, et meil on partnerid ja kolleegid, kellelt vastastikku õppida.


 

Hoidke silm peal meie kodulehel, sest ka uuel õppeaastal on võimalik õpirännetel osaleda. Kandideerimine algab sügisel õppeaasta alguses!

 

Aitäh, Erasmus+!