Uudised

Rohkem pilte

Koolipere tegi uue õppeaasta plaane 

Autor: Fotod: Tõnu Eller

Vastuvaataval õppeaastal läheb Luua Metsanduskool päevaste õpilastega esmakordselt üle teistmoodi õppekorraldusele, kus õppeaasta jagatakse 9-nädalasteks tsükiliteks. Iga 8 nädala järel hakkab toimuma lõimitud kompetentsinädal, mille raames saavad õpilased kinnistada omandatud teadmisi, luua seoseid erinevate õppeainete vahel ning tekitada seoseid ka töömaailmaga. Komptentsinädalate raames toimuvad väljasõidud või liikumispäevakud, mis ergutavad õpilaste tervist, vaimu ja avardavad silmaringi. Kes 9 nädalat edukalt läbib, neil on iga kümnes nädal vaba ja neil, kel möödunud perioodist jäänud lünki ja võlgnevusi, saavad selle nädala jooksul end teistele järele tõmmata. 
 

19. augustil kogunenud koolipere vaatas uue õppeaasta väljakutsetele otsa ning tegi esialgseid plaane, milliseid tegevusi kompetentsinädalatel ellu viima hakatakse ning kuidas õpilast ka õppetööst vabal ajal eduelamuse saamise nimel toetada. Mõttetöö tulemusel valmis mitu selget plaani, millest arendatakse edasi juba konkreetste nädalate tegevused. Aasta lõpuks peaksid õpilased palju rohkem mõistma, miks peab näiteks metsur õppima matemaatikat, kui palju kütust kulub selleks, et metsa tööle jõuda ja nõuetekohaselt töötada või kuidas täpselt vastutab metsamasinajuht ümarmaterjali kvaliteedi eest.


Loodetavasti on kõik õpilased uutmoodi õppekorralduse üle sama elevil kui õpetajad!