Uudised

Haridus- ja teadusminister tunnustas tänukirjaga Eva-Kadri Rossnerit ja Piret Mikkot

Haridus- ja teadusminister tunnustas Liivimaa kutsekoolide tänuõhtul Eva-Kadri Rossneri ja Piret Mikko põhjalikku ja pühendunud tööd Luua Metsanduskoolis. 

Eva-Kadri Rossner on maastikuehituse õpetaja. Õppijate ja kolleegide poolt kõrgelt hinnatud professionaal ja praktik. Teda iseloomustab põhjalikkus ja pühendumine kõigele, mille on ette võtnud. Ta on loonud õppematerjalid ja meetodid, mis on seotud päriselu ja eriala parimate praktikatega. Eva-Kadri on kooli õueruumide haljastuskontseptsiooni väljatöötaja ja elluviija, luues koostöös õppijatega kooli keskkondades funktsionaalsust, silmailu ja erilist väärtust. Talle on tähtis, et õppijad näeksid oma erialast suuremat pilti ning oma lisaks oma inspireerivale õpetamisele on tal oluline panus, et maastikuehituse õppe sisu vastaks kutseandjate ootustele.  Ta valiti õpilaste poolt Luua Metsanduskooli 2022. aasta õpetajaks nii maastikuehituse kui digitaalõppe valdkondades. Õpilased on temast kui eelkõige enda ja seejärel teiste suhtes nõudlikust õpetajast rääkides vaimustusega öelnud: „Eva-Kadri on olnud suurepärane eeskuju ja nõuandja, pean teda oma mentoriks! Tema teooriatundides ei jäänud kahtlustki, et ta teab, millest räägib. Praktilised väljasõidud olid väga asjalikud ning kinnistasid teooriatundides omandatut. Ta õpetas, kuidas leida infot ning mitte kõike pähe tuupida. Oma eriala eksperdina inspireerib ta suurepäraselt erinevas vanuses õppijaid.“
 

Piret Mikko on õppekorralduse juht, kooli arenguprojekti „Tulevikukool“ vedaja ja järjepidev edasiarendaja.  Pireti töö tulemusena on Luua Metsanduskoolis uutmoodi õppekorraldus, mis arvestab iga õppija huvide ja võimetega. Ta usub, et õppija ja õpetaja kuuluvad ühisesse meeskonda ning tulemusteni jõudmiseks tuleb tööd teha kõikidel osapooltel.  Olles nõudlik nii enese kui kolleegide suhtes peab ta oluliseks kokkulepete täitmist – ta seab alati esikohale õppija vajadused ning teab une pealt koolitööd reguleerivaid seadusi. Piret valiti kaastöötajate poolt Luua Metsanduskooli 2022.a parimaks kolleegiks iseloomustavate sõnadega: „Piret on väga professionaalne, ajaloolise mäluga, järjekindel, täpne. Samas on temas viimastel aastatel tulnud juurde tubli annus „vabamalt võtmist“ ja loomingulisust, on märgata, et õppeosakond on läinud nõustaja, mitte reeglite looja rolli. Piret on rõõmsameelne ja alati lahenduse leidmisele orienteeritud. Tema professionaalsus annab tugeva teadmise, et Luua Metsanduskooli õppetegevus on hästi korraldatud.“

 

Palju õnne!