Uudised

Jahimehed alustasid Luual enesetäiendamist

Alustasime koostöös Eesti Jahimeeste Seltsiga jahindusjuhtide ja jahikorraldajate täiendusõpet. Koolitused on suunatud jahiseltsi või jahtkonna juhtidele, et anda neile täiendavaid teadmisi, tuletada meelde juba varem õpitut ja panna ühiselt mõtlema jahindusvaldkonna arengu üle. Esimene grupp jahimehi kogunes Luuale õpinguteks 13.-15. veebruarini, teine grupp stardib 1. märtsil.

 

„Eestis puudub süsteemne jahinduslik täiendusõpe, selle kursuse eesmärk ongi pakkuda jahiseltside juhtidele jahinduslikku koolitust, et oma väljakutsetega paremini toime tulla,“ ütles EJS-i tegevjuht Tõnis Korts. „Tänapäeva jahindus on suures osas mitte ainult ühiskonna vaid ka riigi ülesannete täitmine. Samas on muutunud nii jahindus ise kui ka keskkonnaalased regulatsioonid. Selleks, et edukamalt uute väljakutsetega toime tulla, ongi vaja täienduskoolitust,“ lisas Korts.

 

Jahimehed said koolitusel teadmistele täiendust alates ulukibioloogiast, ulukihoolest, -haigustest, -kahjustustest, ökoloogiast kuni jahikorralduse ja -ohutuseni. Põhjalikult vaadati seadusandlusesse, sh vaagiti jahinduse head tava ja jahieetikat.

 

 

Tänapäevaste jahipidamiseviiside juurde kuuluvad ka erinevad IT-lahendused, mille pea kõik jahipiirkonnad on vähemal või rohkemal määral kasutusele võtnud, mistõttu tutvustati kursuse käigus ka infotehnoloogilisi võimalusi jahinduses. Samuti lihvisid jahimehed suhtlemisoskusi, sest suur osa jahimeeste tööst on hea läbisaamine kogukonna ja maaomanikega ning seistakse jahinduse üldise mainekujunduse ning kuvandi kujunemise eest ühiskonnas.

 

 

Koolituse tulemusel peaks igas jahinduspiirkonnas olema kuni kaks jahindusliku haridusega liiget, mis aitab tulevikus kaasa jahinduse kutsestandardi ja kutseandmise korra väljatöötamisele.