Uudised

Rohkem pilte

Luua projektijuht on esimene eurosertifikaadiga puittaimede hindaja

21. aprillist tegutseb Eestis ainuke eurosertifitseeritud puittaimede spetsialist, Robert Oetjen, kes on Luua Metsanduskooli aboristi õppeüksuse projektijuht.
 

Aino Mölder, arboristide õpetaja lausub: „Tegelikult on eurosertifitsseritud puittaimede spetsialist toortõlge inglise keelest, sest päris täpset omakeelset kutsenimetust meil selle kohta veel polegi – peame selle alles välja mõtlema“.


Originaalkeelne (inglise keelne) nimetus on European Tree Technician, lühendatult ETT. Kutseeksam toimus Poolas Wroclawis ja kestis 2 päeva.


Robert ise sõnab: „Tegemist oli parajate tuleristsetega ja kui peaks olema vaja sooritust uuesti korrata, siis enne otsustamist mõtleks pikalt“. Siiski hüppas Robert kõrgelt üle
lati ja sai kirja ühe parematest tulemustest. Päris suurel osal taotlejatest, keda oli õige mitmest riigist, paraku nii hästi ei läinud.


Eksaminandid pidid ülesandeid lahendades andma hoiule nii oma telefonid kui arvutid. Teoreetilised eksamiülesanded sooritati spetsiaalselt selleks tarbeks hangitud arvutitega, milles olid kasutamiseks avatud vaid kontoritarkvara Word ja Excel, et kutse taotlejad kõrvalist abi, sh isegi mitte internetti ei kasutaks.


Robert on oma eksami kogemus- ja edulugu lubanud jagada edaspidi Eestimaale naastes nii Luua Metsanduskoolis kui arboristide suvepäevadel.


Palju õnne, Robert!