Uudised

Rohkem pilte

Vaata siia: Luua juubeliaasta parimad kolleegid ja aasta tegijad  

Oleme Luua metsades kasvatanud juba 75 aastaringi rohelist kulda – seda nii loodusest hoolivate inimeste näol kui ka väärtuslikult ja säästlikult majandatud metsana. 22. septembril kutsusime sel puhul kogu koolipere koos kaaslastega kokku, lisasime meie säravamad ja pikaaegsemad koospartnerid ning jagasime tunnustusi.

 

Aasta õpetaja 2023

Aasta õpetaja on sel aastal kõige rohkem oma õpilaste südameid võitnud ning nende õpi- või karjääriteel olulist rolli mänginud õpetaja, kelle erialased teadmised on silmapaistavad ning õpetamismeetodid tänapäevased ja kaasahaaravad.

 1. Aasta õpetaja metsandusvaldkonnas on Erle Tüür, kelle kohta ütlevad õpilased nii: Erle Tüür on niivõrd kaasav ja tore õpetaja, et seda tundi on alati liiga vähe ja tahaks veel. Tunnid on väga huvitavad ja sisutihedad. Erle on Luua kooli tugisammas, fantastiline õpetaja, kes oskab teha aine kaasahaaravaks ja köitvaks nii, et sa tahad neid õppida! Annab oma tunde professionaalselt ning tund liigub heas rütmis.
   
 2. Aasta õpetaja metsuri valdkonnas on Janno Traks. Kõige pühendunum ning sära silmis teadmisi edasi andev õpetaja. Tema silmad säravad, kui räägib oma ainest, ta on positiivne ja julgustav.
   
 3. Aasta õpetaja metsamasina valdkonnas - Tõnu Eller, keda iseloomustab mõnus huumor koos paraja annuse elukogemusega. Tal on laialdased teadmised oma õpetatavatest teemades ja ajakohaselt head video- ja pildimaterjalid, mis aitavad palju õppimisele kaasa.
   
 4. Aasta õpetaja arboristi valdkonnas on Marje Kask, kelle tunnid on väga huvitavad ja sisutihedad, põhjalikud. Ta on parim,  oma ala asjatundja ja koolitööde osas vastutulelik, motiveerib olema parem spetsialist ja innustab enesetäiendamisele. Marje on asjalik, soe, naudib täiega oma teadmisi ja nende edasi jagamist meile.
   
 5. Aasta õpetaja maastikuehituse valdkonnas Maria Jürisson on kõige ägedam lillelaps üldse! Inspireerib hinge ja innukusega, lõbus ja positiivne. Alati rõõmus ja küpsetab hästi, loominguline ja aus, hooliv.
   
 6. Aasta õpetaja matkajuhi valdkonnas Evelin Saarva. Õpilased ütlevad: Ma hakkan sellest Jaanus Paali kasvukohatüüpide süsteemist järjest paremini aru saama. Armas õpetaja Saarva - te olete väärtus igale koolile. Luua koolil on vedanud , et just tal on nii pädev , hästi ainet edasi andev õpetaja. Siiani proovin olla püüdlik seletades matkalistele taimi, et näe, oluline on öelda ka õige kasvukoht, mitte udutada. Teadupärast minu häving ju oligi et ei õppinud selgeks kasvukohti, olles ise kõik taimed pildistanud ning lisaks pildistanud veel kahele kursakaaslasele. Rõõm on käia liikuva taimeentsüklopeedia järel, kelle nõutud kodutööd teevad su äärmiselt targaks!
   
 7. Aasta õpetaja üldainete valdkonnas Heido Pärtel: Oled üli-chuul! Kaasaegne, põhjalik, nõudlik ja hea huumoriga, mõistev ja toetav. Õpetaja, kes päriselt oskab ka õpetada matemaatikat läbi eriala prisma.

 

 

 • Aasta mentor 2023

Aasta mentori silmapaistev pühendumine on julgustanud õpilasi saavutama paremaid tulemusi ning pürgima enesearengu teekonnal uutesse kõrgustesse.

Aasta mentor on Marika Murka, kes on mitmekülgsete ja uudsete meetodite julge katsetaja, kes usub lõputult oma menteedesse ehk õpilastesse. Ta suudab õppijad oma eesmärkide nimel tööle suunata ning on julgustav õpisõber oma mentorgrupi õpilastele.

 

 

 • Aasta lõiming 2023.  

Aasta lõiming on edukas koostöö, mis on loonud sildu erinevate õppevaldkondade või meeskondade vahel ning loonud olulisi seoseid õppijate erialase silmaringi arengus.

Aasta lõiming on Metsanduslikud mõõtmised. Dimitri Randoja, Heido Pärtel. Nende õpetajate koostöine õpetamine ja õppimine oli eelmisel aastal ja on ka täna meie õpetajate suurim väljakutse. Kuidas õpetada nõnda, et õppija mõistab valemite taga metsa ning saab aru, et töömaailmas  nõutakse samu teadmisi, mida koolipingis õpetatakse.  Nendel meestel tuli koos selline tandemtöö väga häst ivälja.

 

 • Aasta koolitaja 2023

Aasta koolitaja on täienduskoolitaja, kes annab oma ametialaseid oskusi ja teadmisi edasi kaasahaaravalt ning on loonud nauditava õppimise õhkkonna täiskasvanud õppijale.

Käesoleva aasta koolitaja Luua Metsanduskoolis on Eva-Kadri Rossner, kelle õppijatele meeldib tema konkreetsus, kuid karmi kooriku all on peidus lõbus ja tore inimene. Tal on väga hea ülesehitusega koolitused!

 

 • Aasta innustaja 2023

Aasta innustaja on erakordselt innustav ja motiveeriv kolleeg, kes on oma visadusega olnud meeskonnas suunav ja juhtiv jõud, tõstnud meeskonna koostöövõimet, moraali, aidanud raskustega toime tulla ningeesmärke saavutada.

Aasta innustaja 2023 on Riina Tralla, kelle vedada on õpikogukond, kes loob paremat homset. Märksõnaks on fookuskuud ning õppijate tulevikuoskused, tema koondamisel, innustamisel, väljatöötamisel, juurutamisel, tagasisidestamisel jms on õpetajad loonud koostöiselt kannatades täiesti unikaalsed uued tööriistad õppija enesejuhtimisoskuste arendamiseks.

 

 • Aasta eeskuju 2023

Aasta eeskuju on teinud silmapaistvat vabatahtlikku tööd tuues hindamatut kasu või kaugeleulatuvat positiivset mõju. Ta on oma pühendumuse ja positiivse suhtumisega nakkavaks eeskujuks, ulatades abikäe kas erialastes projektides, kooli maineüritustel kooli tutvustades või lihtsalt kolleegi toetamiseks.

Aasta eeskujuks pärjati Alvar Käen - laia silmaringiga, suure südame ja avala naeratusega rõõmsameelne ja sõbralik kolleeg, kes on alati valmis minema, kuhu vaja ja kuhu iganes palutakse  – kooli tutvustama partnerüritustele või rääkima simulaatoritest ja metsamasinatest väliskülalistele, tegema praktikahoone tuure õppivatele õpetajatele. Ta on ellu kutsunud mitmeid lahendusi kooli toimimises, et hoida kokku aega ning saada parim kvaliteet.

 

 

 • Aasta siseneja 2023

Aasta siseneja on möödunud aastal kooliperega ühinenud inimene, kes on rõõmu, värskuse ja entusiasmiga loonud uusi võimalusi ja alguseid, mis aitavad kaasa kooli arengule.

Kristin Kõiv on eue kolleegina toonud organisatsiooni juurde rõõmsameelsust ja positiivsust. Ta on alati valmis kolleege abistama ning on väga suureks toeks kooli tööle asunud uutele inimestele. Ta on väga kiire õppija, kes organisatsiooni sulandumise asemel on sulatanud hoopis ise organisatsiooni nii mõnegi kivistunud tahu.

 

 • Aasta taustajõud 2023

Aasta taustajõud on töötaja, kes on oma pühendunud ja kohusetundliku tööga täitnud tublilt ja hoolsalt rolli, millel on hindamatu roll kooli toimimisel või meeskonna edukusel.

Aasta taustajõud on Ahti Aus. On töid, mis sõltuvad lisaks tehnikale ilmast, sh kliimamuutustest. On töid, mis sõltuvad muru kasvukiirusest ning lehtede langemise tihedusest. On töid, kui neid mitte teha, halvavad kogu kooli elukorralduse ja tekitavad kaose igapäeva toimimisse.

 

 • Parim kolleeg 2023

Parim kolleeg on töötaja, kelle erialane pädevus on silmapaistev, kes on vastutulelik ja sõbralik ning kelle poole pöördudes saab alati abi.

Kerli Hansing on alati abivalmis, heasüdamlik ja läbini positiivne inimene. Tema najal püsivad Eesti metsanduse kutseeksamid. Ta on väga sõbralik ja abivalmis kolleeg, vastutulelik igas olukorras (nagu Martin Järveoja, kes on tagaplaanil oma ala spetsialist ja talent) . Ilma Kerlita Kairit rooli ei keera! Kerli on üks vinge naine ja täpne töötaja, kes teeb oma asjad alati õigeks ajaks, peab kokkulepetest kinni ja võtab palju kanda - ütleb vajadusel otse, aga õiges kohas oskab diskreetne olla.

 

 • Aasta meeskond 2023 on Luuakate fotokonkursi eestvedajad. Tõnu Eller, Veiko Belials, Lauri Toim

Aasta meeskond on  kooli töötajatest moodustunud meeskond, kes on ühiste eesmärkide nimel ja ühtehoidvana arendanud nii ennast kui oma töövaldkonda panustades seeläbi Luua Metsanduskooli arengusse.
 

Üle 10 aasta on see meeskond aastas korra või paar koos. Kui kõlab kutsung, siis haarab ka muidu fotokunsti kauge õpilane ja kolleeg telefoni või kaamera ning siirdub jahile, fotojahile. Fotokonkursi lõpuürituste tagasisidest pakatavad analüüsid on oodatud nii amatööridest osalejate kui loodushuviliste seas. Nad õpetavad märkama ja uusi perspektiive avastama.
 

 • Parim uus algatus  2023 - Individuaalsed täienduskoolitused sektorile: Veiko Belials, Erle Tüür, Dimitri Randoja, Ivo Jürisson, Toomas Kariste, Kairit Reiman
  Uus algatus on möödunud aastal alguse saanud ettevõtmine, mille tulemused toovad pikemas plaanis Luua Metsanduskoolile senisest laiemat tuntust; aitavad kujuneda hinnatumaks õpi- ja töökeskkonnaks või koostööpartneriks. 

Õpetada tippjuhte on võimas väljakutse, see on nagu rätsepa ülikond, mis vajab individuaalset lähenemist, et mõõdud klapiks ning riie kannaks välja kasutaja vajadused ning ootused. Uued kursused metsatööstuse ja riigimetsanduse otsustajatele said ülihea tagasiside, mis lennutas kõrgustesse õpetajate motivatsiooni ning suurendas meie kooli usaldust õpipartnerina.

 

 • Aasta tegu 2023 - Vilistlaste kokkutulek ja vilistlaskogu. Kairit Prits, Liina Enel, Ester Kliiman, Ivo Jürisson, Janno Traks

Aasta tegu on olulise tähtsusega ettevõtmine või sündmus, mis on positiivselt mõjutanud meie kooli arengut, suurendanud ühtekuuluvustunnet või tuntust.

Augusti keskel tuli Luuale kokku ligi pooltuhat vilistlast ja endist töötajat, kelle meenutused ja edulood on meie antud hariduse kvaliteedi tunnistuseks.Vilistlaskogu, mis sel aastal kokkutuletu ootuses meie õpetajate ja töötajate poolt loodud sai, kannab edasi Luua väärtusi ja traditsioone.  

 

 

 • Aasta koostööpartner 2023

Aasta koostööpartner on silmapaistavalt panustanud Luua Metsanduskooli arengusse ja õpilaste heaolu suurendamisse, et õppimine oleks inspireeriv ja edukas.

Vara Saeveski OÜ on silmapaistvalt panustanud Luua Metsanduskooli arengusse avades oma ettevõtte uksed ning võimaldades paljudel õpilastel tutvuda kaasaegse metsa- ja puidutööstusega. Selle ettevõtte külastusest, mis õpilaste sõnul on inspireerivad ja harivad, on tänaseks saanud iga noore õpilase õppekava osa.

 

PIKAAJALISE JA KESTVA PANUSE TUNNUSTUSED

 •  Loomepanus. Loomepanuse tunnustuse vääriliseks tunnistatakse meeskond, kelle silmapaistev loovus ja oskuslik ühistöö on olnud inspireeriv, rikastanud meie ajaloo- ja kultuuripärandit ning ühendanud kogukonda. Auhinna laureaadid on näidanud märkimisväärset koostööoskust, kus iga liige on andnud oma unikaalse panuse ühise eesmärgi nimel.

Barokk- ja sõnajalaaed. Eva-Kadri Rossner, Lys Lepiksoo, Maria Jürisson, Hannes Tilk, Ilona Susi, Kadri Maikov.

Üks unistus on reaalsuseks saanud - tordile on asetatud kirss ehk Luua mõisa tagahoovis on nüüdsest oma täies hiilguses barokkaed, mille valmimises lõid kaasa õpetajad ja õpilased.

 

 • Kasvupanus. Kasvupanuse tunnustus antakse inimesele, kelle sihikindel tegevus on tõstnud kooli arengu uuele tasemele. Tema jõupingutused on keskendunud kooli õpikeskkonna kaasajastamisele ning õpilaste võimaluste rikastamisele, andes neile vahendid, teadmised ja võimalused.

Meelis Kall on järjepidevalt arendanud metsamasinaõpet, kui ta meile tööle kandideeris, siis ütles ta, et ta tahaks midagi suurt ära teha hariduse jaoks, no nii nagu Norras näiteks on, kus ta tudengi ajal praktiseerid. Tänaseks on ta teinud nii nagu kõikides Skandinaaviamaades ja kaugemal kokku. Tema eestvedamisel on meil kaasaegne metsamasinaõpe, motiveeritud ja hinnatud õpetajad,  unikaalsed õppematerjalid ja õppijat toetav kutsesüsteem ning toimiv praktikaettevõtete võrgustik.

 

 • Kestlikkuspanus. Kestlikkuspanuse tunnustus antakse inimesele, kes on pühendunult ja pikaajaliselt tegutsenud kooli metsade säästliku majandamise nimel ning pakkunud metsanduses praktilisi õppimisvõimalusi. Tema mõistev ja tark lähenemine teeb praktika käigus oskuste omandamise kõigile jõukohaseks ja kujundab kestlikku mõtteviisi ka tulevastes põlvkondades.

Peep Arold. Et praktiline metsandusharidus areneda ja kesta saaks, selleks on vaja tingimusi ja stabiilsust, etteulatuvat pilku ning kannatlikkust. Peebu valvsa silma ja kindla käe all on Luua ja Tihemetsa metsad hoitud ja kasvamas. Peep on vanakooli mees ja autoriteet õppijatele, tema tohutu kogemustepagas annab kindluse tulevikuks.

 


 

Suur aitäh, et olete Luua Metsanduskoolist teinud parema õppimis- ja tööpaiga. Loodame, et teil jätkub inspireerivaid tegusid ning eestvedavaid mõtteid edaspidisekski. Oleme õnnelikud, sest just teie olete meie kolleegid! Palju õnne! 


 

Vaata siit tunnustussaju videokokkuvõtet