Juhised COVID-19 takistamiseks

Luua Metsanduskooli juhised koroonaviiruse leviku tingimustes alates 30.09.2021

1.    Üldised nõuded
1.1.    Haigusnähtudega õppijatel, õpetajatel ja töötajatel on keelatud kooli tulla.
1.2.    Kooli õppima ja tööle tulemisel on koolipere liikmete ohutuse tagamiseks kohustus täiskasvanud õpilasel ja töötajal esitada vaktsineerimistõend või PCR-test, mis on tehtud kuni 72 tundi, või RTD-test, mis on tehtud kuni 48 tundi enne kooli tulemist.
1.3.    Tõendi puudumisel on maski kandmine rangelt soovituslik
1.4.    Koolis olles tuleb regulaarselt pesta ja kuivatada käsi.
1.5.    Hoonetesse sisenemisel ja väljumisel tuleb käsi desinfitseerida. 
1.6.    Omavahelises suhtluses tuleb vältida lähikontakte, et takistada piisknakkuse edasikandumist.

1.7.    Lähikontaktiga on tegemist, kui inimene: 
1.7.1.    elas samas majapidamises COVID-19 haigega; 
1.7.2.    on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.

1.8.    Kohtumiste ja arutelude läbiviimiseks on eelistatud kasutada veebikanaleid. Kooli siseselt on kasutuses Teamsi keskkond, külalistega vastavalt veebikanalite kokkuleppele.
 

2.    Ruumide kasutamine ja puhastamine
2.1.    Kooli ruumides viibitakse nii vähe kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik.
2.2.    Kõiki kasutatavaid ruume tuleb regulaarselt tuulutada, et tagada püsiv ventilatsioon (vastutab ruumi kasutaja).
2.3.    Kõikides kasutatavates ruumides tuleb vajadusel puhastada pindu (vastutab ruumi kasutaja).
2.4.    Üldkasutatavate ruumide pindu (ukselingid, käsipuud, lülitid, lauapinnad, toolide seljatoed jm) tuleb desinfitseerida regulaarselt (vastutab puhastusteenindaja). 
2.5.    Õpperuumide desinfitseerimine toimub iga õpperühma vahetumisel vahetundide ajal (vastutab ruumi kasutaja) ja igapäevase korralise koristuse raames (puhastusteenindaja).
2.6.    Praktilist õppetööd ja/või praktikat tehes on õppijatel lubatud võimalusel kasutada isiklike õppevahendeid ja/või isiklikke tööriideid. Kooli poolt tagatud õppevahendite järgmisele grupile kasutamiseks andmisel tuleb need eelnevalt desinfitseerida (vastutavad praktilist õppetööd läbiviiv õpetaja ja puhastusteenindaja). 
2.7.    Kooli kõik õpperuumid on varustatud desinfitseerimisvahenditega .
2.8.    Kooli raamatukogu võib viibida kuni  kuus klienti ning soovitav on raamatud laenutada ettetellimisel e-posti teel. Õpikute ja raamatute tagastamine toimub kontaktivabalt. 


3.    Toitlustuse, majutuse ja transpordi korraldamine
3.1.    Kooli sööklas pakutakse hommikusööki E 9:00-9:45 ja T-R 7:15-8:00.

3.2.    Lõunasööki pakutakse õpilastele ja kooli töötajatele ajavahemikus kella 11:00-14:00, kus päeva- ja sessiooniõppe lõunapausid toimuvad erinevatel aegadel:
3.2.1.    päevaõppe I lõunapaus on kell 11:35-11:55 
3.2.2.    päevaõppe II lõunapaus on kell 11:55-12.20
3.2.3.    sessiooniõppe lõunapaus on kell 12:30-13:10 

3.3.    Lõunapausid kellaaegadest kinnipidamine on nõutav kõikidele õpetajatele ja õpilastele.
3.4.    Õpetaja on kohustatud teavitama sööklat, kui tema grupp on majast väljas ja õpilased ei tule sel päeval sööklasse sööma.
3.5    Metsa kaasavõetava toidu tellimus tuleb esitada hiljemalt eelmisel päeval kell 14:00 järgmistele kontaktile: e-post: Tatjana.Mallo@luua.ee või telefon: +372 5300 2963.
3.5.    Õppijad majutatakse õpilaskodudes võimalusel tubadesse hajutatult. Õpilaskodus majutudes tohib kasutada ainult kooli voodipesu. 
3.6.    Kool tagab transpordi sõitudeks õppekäikudele ning praktikaobjektidele. Võimaluse korral on soovitatav kasutada selleks isiklikku transporti. 
3.7.    Kooli transpordivahendid varustatakse desinfitseerimisvahendiga ning puhastatakse peale iga grupi kasutuskorda (vastutab transpordi kasutaja).


4.    Isikukaitsevahendite kasutamine
4.1.    Vaktsineeritud õppijatele, õpetajatele ja töötajatele on isikukaitsevahendite (maskid, visiirid, respiraatorid, kummikindad jms) kasutamine koolis vabatahtlik, mittevaktsineeritutel on rangelt soovituslik.
4.2.    Kooli tingimustes kasutatud isikukaitsevahendid utiliseeritakse selleks ettenähtud ja märgistatud prügikastides.


5.    Õpilase, õpetaja või töötaja haigestumine 
5.1.    Alaealise õpilase tervise eest vastutab lapsevanem, täiskasvanu vastutab oma tervise eest ise. Kuna haridusasutusse naasmiseks perearstikeskus tervistumise tõendeid ei väljasta, samuti ei tehta terveks saamise kinnitamiseks SARS-CoV-2-teste, tuleb  alaealisele õpilasele tõend kirjutada lapsevanemal.
5.2.    Ägedate ülemiste hingamisteede viirusnakkuste sümptomite (köha, nohu, kurguvalu, palavik, üldine halb enesetunne, ebatavaline väsimus) tekkimisel peab jääma kohe koju ning võtma esimesel võimalusel ühendust perearstikeskuse või perearsti nõuandeliiniga 1220, kust antakse edasised juhised.
5.3.    Kerge nohu või köhaga võib käia koolis, kui õpilane on mõnest hooajalisest nakkushaigusest paranenud, tema enesetunne on üldiselt hea, aga jäänud on kerge jääkköha või -nohu. Kui ei ole selge, kas tegemist on nakkusliku või mittenakkusliku seisundiga, tuleb nõu pidada perearstikeskusega.
5.4.    Kroonilised haigused nagu astma ja allergia võivad põhjustada nohu ja köha, ent sel juhul üldiselt koju jääma ei pea. Reeglina on sellised kroonilised haigused varasemalt teada ning lapsevanem saab vajadusel kirjutada ise tõendi, kus ta kinnitab, et õpilase sümptomid ei ole nakkusohtlikud.

5.5.    Kui õpilane haigestub koolis viibides:
5.5.1.    peab ta haigustunnuste korral pöörduma koheselt kooliõe poole kiirtesti tegemiseks või tema puudumisel läheb/jääb õpilaskodusse, kus saab samuti teha kiirtesti;
5.5.2.    positiivse tulemuse korral isoleeritakse ta tervetest õpilastest kasutades selleks sobivat ruumi ning varustatakse isikukaitsevahenditega (kirurgiline mask jms) ning informeeritakse haigestumisest koheselt kooli juhtkonda ja tema vanemaid ning korraldatakse vajadusel nende järele kutsumise ja tema koolist lahkumise (vastutab õpilaskodu töötaja);

5.6.    Kui õpilane haigestub kodus viibides:
5.6.1.    peab ta koheselt informeerima kursusejuhendajat, kes teavitab juhtumist kooli juhtkonda;
5.6.2.    konsulteerima oma perearstiga, kes vajadusel suunab õpilase testimisele.

5.7.    Kui õpilase testi tulemus osutub negatiivseks aga esinevad paranemisjärgsed jääkköha või -nohu, siis tuleb tal naasta kooli esimesel võimalusel.
5.8.    Kui õpilase COVID-19 testi tulemus osutub positiivseks, siis tuleb tal jääda kuni tervenemiseni eneseisolatsiooni. 
5.9.    Kui õpperühmas on tuvastatud COVID-19 haigestumine, tuleb vaktsineerimata õpilastel teha kiirtest ja mitte varem kui 72-tunnise vahega PCR-test ning jääma garantiini. Täielikult vaktsineeritud töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haige lähikontaktsetena karantiini jääma ning jätkavad kontaktõpet, kui puuduvad haigustunnused.
5.10.     Garantiinis viibides on välistatud ka huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine.
5.11.    Haigestumise ja COVID-19 kahtluse korral tuleb õpetajal teavitada õppekorraldusspetsialisti, teistel töötajatel personalispetsialisti, kes informeerivad sellest koheselt kooli juhtkonda.
5.12.    Haigestumise ja COVID-19 kahtluse korral peavad kõik töötajad konsulteerima oma perearstiga, kes vajadusel suunab nad testimisele. Vastavalt ametikohale rakendub sellel perioodil kaugtöö võimalus. Kui töö iseloomu tõttu pole võimalik rakendada kaugtööd, siis on töötajal lubatud kokkuleppel juhtkonnaga töölt eemal olla kuni 2 päeva, sellel ajal säilitab tööandja töötajale tema keskmise töötasu.
5.13.    Kui töötaja testi tulemus osutub negatiivseks aga esinevad paranemisjärgsed jääkköha või –nohu, võib naasta tööle esimesel võimalusel. 
5.14.    Kui testi tulemus osutub positiivseks, siis tuleb tal jääda kuni tervenemiseni eneseisolatsiooni. 
5.15.    Haigestumise korral tuleb töötajal jääda haiguslehele.
5.16.    Kinnitatud COVID-19 juhtumi korral toimitakse vastavalt Terviseameti juhistele (vastutavad juhtkonna liikmed).
5.17.    Kooliõe poole saab pöörduda T ja K kell 10:00-15:00 või telefoni 5048375 teel  või e-posti aadressil oksana.lazarevskaja@luua.ee .
5.18.    Tulles välisreisilt, kes ei ole vaktsineeritud ega läbi põdenud COVID-19 haigust tuleb eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks teha reisilt saabumise kolmandal päeval PCR-test.