Koolitusdokumendid

Vastavalt Täiendusõppe eeskirjale väljastab kool kursuse lõpetajale:

  •  tunnistuse, kui koolituse maht ületas 1 EKAPit ja väljundite saavutamine oli tõendatud;
  •  tõendi, kui koolituse maht ei ületanud 1 EKAPit. Koolitusel osalejale, kes osales alla 80% koolituse mahust või ei saavutanud nõutud õpiväljundeid, väljastatakse tõend osalemise kohta tema soovi korral.

Luua Metsanduskooli kursustele registreerutakse ette. Kursusele kohale ilmumine registreerumiseta ei garanteeri Teile kohta.

Kursusele registreerumisel tuleb Luua Metsanduskoolile edastada iga registreeritava isiku nimi, isikukood, arve tasuja kontakt ja nimi.

Kursusele registreerumisel võtab isik endale kohustuse tasuda kursuse eest. Tasumine toimub arve alusel.

 

Kursustele saab registreeruda:

- 4 päeva enne kursust kursusele loodud registreerimisvormi kaudu;

- 4 päeva enne kursust e-kirja teel aadressil koolitus@luua.ee;

- 4 päeva enne kursust telefoni teel;