Kutseeksamid

Kutsetunnistuse taotlemine on võimalik kahel viisil:

 

1) õpilasena -  oled läbinud õpilasena kooli õppekava, mille lõpus sooritatakse kutseeksam. Kutseeksam on Sulle tasuta.

 

2) töötava inimesena - oled läbinud erialase koolituse või omades erialast töökogemust, soovid sooritada kutseeksamit. Eksam on Sulle tasuline.

 

Luua Metsanduskool on eksamikeskus.

Metsandustöötajatele kutse omistamisega tegeleb MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL), mille juurde on loodud kutsekomisjon. EMPL tegutseb vastavalt kutseseadusele ja metsandusvaldkonna kutse andmise korrale.

 

 

Otsisid hoopis õpilaste lõpu- ja kutseeksamite infot? Kliki siia!

 

 

Kasulik teada!

Kutseeksameid korraldatakse kutsekorra järgi ning minimaalselt üks kord aastas. Nii Luua Metsanduskooli lõpetanutele kui töömaailmast kutsetunnistuste taotlejatele on eksamiprotseduur sama.

 

Väljaantavad kutsetunnistused on tunnustatud Eesti Vabariigi kutsesüsteemi poolt. 


Vastavust välismaa kutsesüsteemiga hinnatakse tööandja ja välismaal kutsesüsteemi edendav asutuse poolt. Eesti kutsetunnistuste inglisekeelsed lisad leiate SA Kutsekoda kutseregistrist.