Forvarderioperaator

Forvarderioperaator

Forvarderioperaator, 4. tase 2018 sügis

Õppekava (kutseõpe)

Kutsekompetentside vastavustabel

Põhiõpingud


P10_Kokkuveopraktika.pdf
P9_Forvarderi rikete diagnostika ja tehnohooldus.pdf
P8_Kokkuveotööd.pdf
P7_Puiduvarumistehnoloogia.pdf
P6_Metsamasinate juhtimine ja seadistamine.pdf
P5_Metsamasinate ehitus ja hooldamine.pdf
P4_Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused.pdf
P3_Metsakasvatus.pdf
P2_Raietöö alused.pdf
P1_Metsanduse alused.pdf

 

Valikõpingud


V2_Erialane võõrkeel.pdf
V3_Hakke tootmise tehnoloogia.pdf
V4_Metsahindamine.pdf
V5_Jahindus.pdf
V6_Masinraie algõpe.pdf
V7_Metsauuendamise mehhaniseerimine.pdf
V10_T-kategooria mootorsõidukijuhi õpe.pdf
V8_Metsade kõrvalkasutus.pdf

 

 

Forvarderioperaator, 4. tase (kutsekeskharidus) 2018 sügis

 

Õppekava

Kutsekompetentside vastavustabel

Põhiõpingud


P1_metsanduse_alused_kutsekeskharidus.pdf
P2_raietöö_alused_kutsekeskharidus.pdf
P3_metsakasvatus_kutsekeskharidus.pdf
P4_karjääriplaneerimine_kutsekeskharidus.pdf
P5_metsamasinate ehitus ja hooldamine _kutsekeskharidus.pdf
P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine_kutsekeskharidus.pdf
P7_puiduvarumistehnoloogia_kutsekeskharidus.pdf
P8_kokkuveotööd_kutsekeskharidus.pdf
P9_forvarderi rikete diagnostika ja tehnohooldus_kutsekeskharidus.pdf
P10_kokkuveopraktika_kutsekeskharidus.pdf

 

Üldõpingud


U1_Keel ja kirjandus.pdf
U2_Võõrkeel.pdf
U3_Matemaatika.pdf
U4_Loodusained.pdf
U5_Sotsiaalained.pdf
U6_Kunstiained.pdf
V10_Metsahindamine kutsekeskharidus.pdf

 

Valikõpingud


V1_Keskkonnahoid_kutsekeskharidus.pdf
V2_Riigikaitse_kutsekeskharidus.pdf
V3_Informaatika_kutsekeskharidus.pdf
V4_Erialane_võõrkeel_kutsekeskharidus.pdf
V5_Eneseväljendus_kutsekeskharidus.pdf
V6_Ettevõtluse alused koos turundusega kutsekeskharidus.pdf
V7_Hakke tootmise tehnoloogia kutsekeskharidus.pdf
V8_Erialane füüsika kutsekeskharidus.pdf
V9_Erialane matemaatika kutsekeskharidus.pdf
V11_Jahindus kutsekeskharidus.pdf
V12_Alternatiivsed kokkuveotehnoloogiad.pdf
V13_Masinraie algõpe kutsekeskharidus.pdf
V14_Metsauuendamise mehhaniseerimine kutsekeskharidus.pdf
V15_B-kat rakenduskava.pdf
V16_T-kategooria mootorsõidukijuhi õpe FOP kutsekeskharidus.pdf