Milline õppevorm valida?

 

  • Päevaõpe – käid iga päev koolis ja/või praktikal. 
  • Sessioonõpe – palju iseseisvat õppimist, koolis käid vaid õppesessioonidel. Võimaldab samal ajal ka töötada.
  • Kutsekeskharidus – põhikooli lõpetades saad omandada kutse ja samas ka keskhariduse. Võid minna edasi õppima või asuda tööle.
  • Kutseharidus – omandad kutseoskused kas põhihariduse või keskhariduse baasil, mõnel erialal pole üldse varasema hariduse nõuet. Õpid ja praktiseerid erialal, sooritad kutseeksami ning oled kutsespetsialist.
  • Töökohapõhine õpe – töötad erialaga samas valdkonnas, 2/3 ajast praktiseerid töötades ja 1/3 ajast õpid koolis.
  • Täiendõpe – lühikesed koolituskursused üksikute oskuste omandamiseks või edasiarendamiseks.

 

 

Kutsehariduse liikidega ja tasemetega saad lähemalt tutvuda lehel www.kutseharidus.ee

Iga kutseõppe liigi õpiväljundid ehk õppimise tulemusel omandatavad teadmised, oskused ja hoiakud on täpsemalt kirjeldatud kutseharidusstandardis.