Vastuvõtutingimused

Vastuvõtmise aluseks on määratud lävendi ületamine ja/või konkursi korral õpilaskandidaatide sisseastumistesti, -vestluse, -küsimustiku ja/või essee tulemuste alusel koostatud pingerida.

Eriala

Õppevorm ja tase

Vastuvõtmise alus

Arborist (novembrist)

mittestatsionaarne
(4. taseme kutseõpe)

erialane test sh motivatsioonikiri

Forvarderioperaator

Statsionaarne-koolipõhine
(4. taseme kutsekeskharidusõpe või kutseõpe) 

üldteadmiste küsimustik*

Harvesterioperaator

Statsionaarne-koolipõhine
(4. taseme kutsekeskharidusõpe või kutseõpe) 

üldteadmiste küsimustik*

Maastikuehitaja (oktoobrist)

mittestatsionaarne 
(4. taseme kutseõpe)

motivatsiooni küsimustik

Maastikuehitaja

Statsionaarne-koolipõhine
(4. taseme kutsekeskharidusõpe)

*

Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja) (oktoobrist)

mittestatsionaarne
(4. taseme kutseõpe)

-

Matkajuht

mittestatsionaarne
(4. taseme kutseõpe)

test ja essee

Puittaimede hindaja (novembrist)

mittestatsionaarne
(5. taseme kutseõppe jätkuõpe)

puittaimeliikide määramise test

Metsakasvatus

'*Vastuvõtt avatakse jaanuaris 2020

mittestatsionaarne
(3. taseme kutseõpe)

motivatsiooni küsimustik

Metsur

Statsionaarne-koolipõhine
(4. taseme kutsekeskharidusõpe)

*

Metsatehnik (novembrist)

mittestatsionaarne
(4. taseme kutseõpe)

motivatsiooni küsimustik

Metsamajanduse spetsialist (novembrist)

mittestatsionaarne
(5. taseme kutseõppe jätkuõpe)

erialane test
Lävend - 13 punkti **

Puukooliaednik

 

mittestatsionaarne, statsionaarne töökohapõhine 
(4. taseme kutseõpe)

motivatsiooni küsimustik

 

Olulised tingimused!

* Kõikidel statsionaarsesse-koolipõhisesse ehk päevaõppe õppekava kandidaatidel tuleb kandideerimiseks läbida Luua Metsanduskoolis vestlus

**Metsamajanduse spetsialisti kutseõppe jätkuõppe õppekavale sisseastujad, kellel puudub vastuvõtutingimustes nõutud metsanduslikku 4. kvalifikatsioonitaset tõendav dokument, peavad pingeritta pääsemiseks saama vähemalt 13 punkti. Sellega loetakse metsanduslik 4. tase tõendatuks ja vastuvõtuks vajalikud tingimused täidetuks.

 

Vastuvõtukatse kirjeldus

  1. Erialane test arboristi erialal - Test koosneb kahest osast: 1) motivatsiooniküsimused 2) küsimused erialaga seotud silmaringi väljaselgitamiseks. 
  2. Erialane test metsanduse spetsialisti erialal – Kontrollitakse metsanduslikke teadmisi ja oskusi.
  3. Motivatsiooniküsimustik - Küsimustikus on küsimusi erialaste tööde ja tööriistade kohta.
  4. Motivatsiooniküsimustik metsatehniku erialal - Küsimustikus on küsimused erialaga seotud silmaringi väljaselgitamiseks.
  5. Test ja essee - Esseega hinnatakse õpilase motivatsiooni antud eriala õppimiseks. Testiga hinnatakse elementaarseid loodus- ja ühiskonnateadmisi.
  6. Üldteadmiste küsimustik - Küsimustikus on matemaatika, eesti- ja inglise keele, inimese- ja ühiskonnaõpetuse jt küsimused.
  7. Puittaimeliikide määramise test. Tutvu nõutud puittaimede nimekirjaga.