Metsakasvatuse alused (Tallinn)

Kuupäev 05. Juuni
Asukoht Tallinn, Tallinna lähiümbruse mets

TASUTA

Metsakasvatuse alused Tallinnas

Aeg: 05.06-28.06

Esimene kord 05.06 kell 10.00-17.00

Koolitus toimub viiel päeval:

Koolitusklassis 5.06; 26.06 ja 27.06, praktiline õpe metsas: 06.06, 28.06

NB! Koolitus toimub reedel, laupäeval ja pühapäeval.


Toimumise koht: Tallinn, Tallinna lähiümbruse mets. Täpne toimumiskoht edastatakse osalejatele registreerimise järgselt.

Sihtrühm: koolitusele on oodatud erialase hariduseta ning aegunud oskustega täiskasvanud, kes majandavad ja haldavad metsi või kellel on tööalane vajadus (nt saada tööle, omandada uusi või lisateadmisi, saada tunnistus).

Lisaks on oodatud isikud, kel on soov alustada metsamajandusliku ettevõtlusega või sooritada Metsandusspetsialist, tase 5, Metsur, tase 4 või Raietööline, tase 3 kutseeksam.

Koolitus on osalejale tasuta, täidetud peab oleme vähemalt üks tingimus kolmest:

  • puudub erialane tasemeharidus
  • puudub keskharidus
  • aegunud oskustega isik vanuses 50+


Maht: 46 akadeemilist tundi


Grupi suurus: 16 õppijat


Koolituse läbinu:

  1. Seostab puuliike ja kasvukohatüüpe erinevates puistu arenguklassides;
  2. Kirjeldab metsa uuendamise ja uuenemise erinevusi;
  3. Mõistab hooldusraiete vajadust ja seostab erinevaid hooldusmeetmeid puistu arengu ja bioloogilise eripäraga;
  4. Selgitab erinevate raiete vajalikkust ja seostab uuendusraieid metsa uuendamisega;
  5. Kasutab infoallikana kehtivaid metsanduslike õigusakte tööde planeerimisel, läbiviimisel.

NB! Kuna kaks koolituspäeva toimuvad metsas, siis on oluline varustada end sobivate jalanõude ja riietusega. Transport metsa ja tagasi vajadusel organiseeritakse. Varasemalt on õppijate soovil toimunud oma autodega.

 

Koolitaja : Tenek Mäekivi,  litsentseeritud metsakorraldaja, pikaaegse kogemusega praktik erinevates metsahalduse ettevõtetes ning  Luua MK metsakasvatuse õpetaja

 

Registreeri end kursusele SIIN

 

Õppekava vaata siit