Õpihuvi laager

 

Õpihuvi laagri "Fellows in Forest" eesmärk on leevendada kriisist tingitud negatiivseid mõjusid õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele.

Õpihuvilaager toimus kahes vahetuses ja kokku 3 päeva.
 

Projekti tegevuste ajavahemik 01.07-31.12.2021. 
Projekti eelarve 2976 eurot.