Uudised

Õppekorraldusest distantsõppe perioodil

 1. Distantsõppe periood jätkub vähemalt 1. maini 2020 või kuni riikliku eriolukorra lõppemiseni ja õpilased õpivad sellel ajal õpetajate toel kodus iseseisvalt.
 1. Luua Metsanduskoolis on õppetöö info- ja suhtluskanaliteks kaks ametlikku digikeskkonda: Microsoft Office365 ning õppeinfosüsteem TAHVEL. 
   
 2.  Microsoft Office365 (pilvekeskkond) – info edastamiseks ja omavaheliseks suhtlemiseks, sh õppe läbiviimiseks veebitundidena jms.
 • Õpilasel on kohustus igapäevaselt jälgida oma kooli meiliaadressile saabunud teateid ning vajadusel nendele korrektselt vastata.
 • Microsoft Office365 võimalustele ligipääs toimub läbi kooli meiliaadressi ning parooli. Kui parool on ununenud, siis tuleb saata teade õpetaja R. Trallale (Riina.Tralla@luua.ee), kes aitab vajadusel korral selle uuendada.
 • Õpilastel on võimalik kasutada kooli pilvekeskkonda kõikide internetiga ühendatud seadmete kaudu. Telefoni ja tahvelarvutisse on soovitav Playpoest tasuta allalaadida  äpid -  Outlook, Word, PowerPoint ja Teams. Apple seadmete kasutajad saavad samad äpid allalaadida AppStore’st. Nendesse saab sisse logida oma kooli  e-postiaadressi ja parooliga.
 • Teams-i online-sessioonide heli ja kõnekvaliteedi huvides on soovitatav kasutada peakomplekte. Arvuti võrku ühendamisel tuleks eelistada kaablit WiFi võrgule. Enne tunni algust tuleb kontrollida interneti ühenduse ja heli kvaliteeti. Nutiseadme aku peab tunnis osalemiseks olema piisavalt täis laetud.
 • Probleemide korral on võimalik esitada oma küsimused Teams gruppi "Arvutiabi õpilastele",  saata e-kiri Riina.Tralla@luua.ee või kasutada Microsofti tugiteenuste juhendeid. Õpilaste korduvate küsimuste (KKK) põhjal koondatakse juhendid veebitahvlile.

 

4.  Alates 23.märtsist läks kogu kool üle uuele õppeinfosüsteemile TAHVEL, mis asendab seni kasutusel olnud ÕISi. Nüüdsest on tunniplaan, õppeülesanded, juhendid ja õpitulemused ning muu oluline kooli informatsioon leitavad selles süsteemis.

 • TAHVEL keskkonda saab siseneda oma ID-kaardiga (soovitav on luua ka teine autentimisvõimalus kas mobiili-ID või SmartID näol).
 • TAHVEL kasutusejuhend õpilasele on leitav  SIIT (leitav ka siit kodulehelt Õppetöö-> õppekorraldus -> Tahvel).
 • TAHVEL keskkond on avatud ja soovijad saavad harjutada/ proovida sisenemise võimalusi, et uueks nädalaks valmis olla.

 

5. Suhtluskanalitena toimivad edasi ka Facebook ja selle platvorm Messenger, Skype ning vajadusel telefon ja sõnumid.

6. Õppetöö on üldiselt planeeritud tunniplaani järgi ning õpetajad kasutavad tundide läbi viimiseks erinevaid õpiplatvorme. Mõnel juhul tuleb tunnis ka online´is kohal olla ning  sellistest tundidest teavitab õpetaja eelnevalt õpilasi ette.  

7. Distantsõppeperioodil panevad õpetajad kogu nädala õppeülesanded õppeinfosüsteemi üles esmaspäeval kella 10ks.

8. Õpiülesanded antakse koos vajalike juhenditega õpetaja poolt kas päeva ja/või nädala ülesannetena ning need tuleb esitada õpetaja poolt antud tähtajaks.

9. Õpetajad abistavad ja nõustavad õpilasi igal koolipäeval ajavahemikus kella 9 – 16. Kui õpetaja ei vasta küsimusele koheselt ja õpilane ei oska edasi teha, siis tuleb võtta tegemisele järgmine ülesanne. Õpetaja vastab esimesel võimalusel.

10. Tähtajaks esitamata töö on õppevõlgnevus ning sellekohane märge - mittearvestatud - tehakse õppetööpäevikusse.

11. Kui õpilane ei saa osaleda õpetaja poolt määratud online-õppetöös, märgitakse ta puudujaks koos vastava põhjendusega.

12. Puudumiste ja õppevõlgnevustega õpilastega võtab ühendust kursusejuhendaja või tugispetsialist ning õpilasel on kohustus anda selgitusi ja õppevõlgnevused järele vastata.

13. Praktilised tööd, mida ei ole võimalik eriolukorra ajal kooli juures teha, lükatakse edasi järgmistesse kuudesse, st perioodile mai kuni august.

14. Käimasolevad praktikad jätkuvad, kui kõik osapooled (õpilane ja  ettevõttepoolne juhendaja) on nõus. Kui ei ole, siis tuleb sellest teada anda koolipoolsele praktikakoordinaatorile.

15. Eriolukorra perioodil algama pidanud praktikad lükatakse edasi järgmistesse kuudesse.

16. Lõpukursuste õppekorralduse muudatuste kohta jagavad vajadusel infot õppekorralduse juht P. Mikko (Piret.Mikko@luua.ee) ning kursusejuhendajad.

17. B-kategooria sõidukijuhiõppes osalevate päevase õppe õpilaste õppesõidud on peatatud kuni eriolukorra lõppemiseni.

 

Juhime tähelepanu, et õppetöö jätkub endises mahus, tegemist ei ole vaheajaga! Palun tutvuge kindlasti uue õppeinfosüsteemiga, teile antud ülesannetega ja võtke õppimist tõsiselt!  Küsimustega pöörduge oma kursusejuhataja poole või võtke ühendust õpetajatega. Kooli töötajad on kodukontorites ning telefonitsi ja meilidele vastavad tööpäeva raames. Kõik Luua Metsanduskooli töötajate kontaktid leiab SIIT.

 

NB! Väga tähtis on jälgida Vabariigi Valitsuse poolt antud korraldusi - püsida kodus ning hoiduda kohtumistest. Avalikus kohas tohib liikuda maksimaalselt kahekesi ning teiste inimestega tuleb kaks meetrit vahet hoida. Koolide distantsõppele viimise eesmärk on vähendada inimestevahelisi otseseid kontakte, et koroonaviirus ei saaks levida. Seega on tähtis püsida kodus, mitte kasutada seda aega sõpradega ühisüritusteks või mööda Eestit ringi reisimiseks.