Uudised

Rohkem pilte

Lahtiste uste päev tõi Luuale ligi sada uudistajat

26. aprillil avasime Luual kõik uksed ning lubasime piiluda sisse ka nendest ustest, mis sageli muidu kinni on. Kokku tuli Luuale sadakond huvilist, kes sooviksid õppida mõnel perspektiivikal erialal, mida Luua pakub. Kohale oli tulnud nii põhikoolilõpetajaid, gümnaasiumi lõpuklasside noori kui ka elukogenud inimesi - nagu ikka, pakume enesetäiendamise võimalusi vanusest hoolimata ning tasuta. Lahtiste uste päeva raames sai igaüks tunnetada, kas tegemist võiks olla tema koha ja tema erialaga. Lahtiste uste päevale tulnute seas oli kõige suurem huvi harvesteri- ja forvarderioperaatori erialade ning metsanduserialade vastu.

 

Suurim erialadegrupp Luual ongi metsandus, mida saab õppida nii põhikooli järel, gümnaasiumi lõpetamise järel kui ka täiskasvanuna töö kõrvalt. Metsanduse valdkonda kuulub ka arboristiõpe – arboristi eriala huvilised tutvusid samuti selle töö sisuga, sobivate eelduste ja võimalustega. Teiseks on metsamasinaõpe – harvesteri- ja forvarderioperaatorid. Vaadati ringi ning julgemad said ka ise katsetada, kuidas masinaga töötamine neile sobib.

Kolmas valdkond on aiandusõpe – maastikuehitus ning puukooliaednikud. Maastikuehitajate erialal on sel aastal uuendus – loome süsteemi, et esmalt tullakse õppima 1,5 aastasele õppele, kus saab peamised teadmised haljasalade hooldamisest, kivisillutiste rajamisest, puitehitiste loomisest jms oskustest, mida maastikuehitajal igapäevaselt vaja on. Kui see on läbitud, aga on soov erialaselt end veel täiendada, saab tulla 1-aastasele jätkuõppele ning õppida rohkem planeerimist ja juhendamist. Erialaga olid tutvuma tulnud ka puukooliaednikud, kelle ülesanne on tagada kvaliteetsete taimede tootmine nii metsadesse kui aedadesse.

Neljas valdkond on matkajuhtimine, kelle rolliks on looduse vahendamine köitval ning asjatundlikul moel. See on olnud alati Luua Metsanduskoolis populaarne eriala ning järjest enam on Eestis meie koolist tulnud haritud matkajuhte, kes teevad loodusretked põnevaks ja nauditavaks.

 

Noored küsisid selle kohta, kuidas õppimine korraldatud on, kas tunnid on huvitavad, mida praktikatel tehakse, mida vabal ajal tehakse ning kuidas koolis omavahelised suhted on. Kohale tulnute sõnul oli märgata, kuidas Luua Metsanduskooli õpetajad on pühendunud igaühe arengule ja suhtlevad õpilastega austavalt, omavahelised suhted õpilaste vahel on sõbralikud ja soojad ning Luual on mõnus ja õppimist soodustav keskkond.

 

Täiskasvanud soovisid lisaks eriala sisulisele poolele teada, kuidas toimub õppetöö ja praktika korraldus, et juba varakult teha plaane oma töö ja isikliku eluga ühildamiseks. Küsiti ka kohapealsete ööbimisvõimaluste kohta, mis on Luua Metsanduskoolis õnneks kõigile õppijatele kohapeal tagatud – spetsiaalselt täiskasvanud õppijatele oleme renoveerinud majutuse Luua mõisa teisel korrusel. Samuti huvitas täiskasvanuid erialale sisseastumise tingimused, et ennast võimalikult hästi ette valmistada.

 

Loodetavasti kohtume kõigiga juba vastuvõtukatsetel alates 15. maist ning särasilmsematega sügisest Luual!