Ettevõtjale

OOTUSED PRAKTIKAKOHALE ja -JUHENDAJALE

 • Varuge kannatlikkust ja aega. Praktikandi näol on tegemist õpilasega – tema töövõtted, oskused ja teadmised on alles kinnistamisjärgus, seega ei ole tema töö tegemise kiirus ja kvaliteet võrreldavad vilunud spetsialisti omaga. Samuti võib olla see tema esimene kokkupuude tööl käimisega. Küll jagub tal aga nooruslikku entusiasmi ja huvi uute asjade vastu! 

 • Leidke juhendajaks rahulik ning kogenud inimene. Hea juhendaja on erialal töötanud vähemalt 3 aastat, kuid see ei ole tingimata kohustuslik. Mõnel juhul võib aasta tagasi lõpetanud noor olla parem oskuste edasi andja kui pika kogemusega spetsialist. Isikuomadustelt tuleb kasuks rahulikkus, suhtlemisoskus ja suur tahe oma kogemusi ning oskusi edasi anda. 

 • Tutvustage oma töötingimusi. Praktikandi sisseelamine on kiirem, kui räägite talle praktika alguses nii ettevõttest kui töökorraldusest. Palun tutvustage praktikandile ka töötervishoiu ja -ohutusalaseid nõudeid ning nõudke nendest kinnipidamist. 

 • Leppige kokku praktikatingimustes. Õpingute poolel teel ei pruugi praktikandil olla võimalusi isikliku sõiduauto kasutamiseks ning mõnel neist ei pruugi olla veel ka juhilube. Soovitame enne praktikat läbi rääkida, kuidas praktikant praktikale või metsa jõuab ning kui töö eeldab ka objekti läheduses ööbimist, kuidas see praktikandile korraldatakse. Luua Metsanduskool sõlmib praktikandi ja ettevõttega kolmepoolse pratikalepingu. Kui tööandja soovib omal algatusel praktikandile tasu maksta, siis tuleb selleks praktikandiga lisaks sõlmida tööleping.  

 

Mida Luua Metsanduskool praktikaettevõttele pakub?

 1. Võimalust panustada Eesti metsanduse tulevikutegijate õpetamisse ning tagada sellega meie metsade targa ja oskusliku majandamise ka tulevikus. 

 1. Võimalust valida ootustele vastav ja meeskonda sobiv tulevane töötaja. 

 1. Praktikajuhendajale tagame koolituse ning koolipoolse praktikajuhendaja igakülgse abi praktikaperioodi jooksul. 

 1. Oleme praktika käigus igakülgselt toeks ning pakume lahendusi. Külastame praktika jooksul ettevõtet, et küsida nii juhendaja kui praktikandi käest praktika kulgemise kohta. Praktika lõpus anname tagasisidet praktika tulemuste kohta.  

 1. Ühisel seminaril pakume võimalust kogemuste vahetamiseks teiste praktikaettevõtetega. 

 1. Soovi korral võid tulla oma ettevõtet tutvustama meie õpilastele ja õpetajatele, suurendades sellega tuntust ja kujundades head mainet. 

 1. Pikaajalisi partnereid tunnustame Parima praktikaettevõtte märgisega. 

Soovin praktikanti

Otsin praktikanti!