Praktikajuhendajate koolitus

TÖÖANDJAPOOLSETE PRAKTIKAJUHENDAJATE KOOLITUSED

Luua Metsanduskool korraldab enne praktikaperioodide algust praktikajuhendajatele koolitusi. 

 • 3. erinevast valdkonnast (metsandus, aiandus, loodusturism)
 • 10. erineval õppekaval (metsur, metsanduse spetsialist, harvesteri- ja forvarderioperaator, arborist, puittaimede hindaja, maastikuehitus ja -hooldus, puukoolimajandus, matkajuht)
 • Koolitused toimuvad üle Eesti
 • 2018. aastal koolitasime kokku 191 praktikajuhendajat üle kogu Eesti.

 

Koolituse sisu:

 • Luua Metsanduskooli õppe- ja praktikakorralduse põhimõtted ja regulatsioonid
 • Praktikakorralduskava ja –dokumentatsioon
 • Praktikate korraldamine erinevates õppevormides
 • Ettevõtte ja kooli koostööpõhimõtted
 • Praktikate juhendamisprotsess ning juhendaja rollid
 • Tagasiside andmine ja saamine
 • Peamised väljakutsed ja probleemid praktikate läbiviimisel
 • 360 kraadi tagasiside meetodi tutvustus
 • Kompetentside olemus vastavalt EKR 2.-5. tasemel ja nende hindamine
 • Veebihindamiskeskkond ja selle kasutamine

Lektorid: Veiko Belials ja Aino Mölder. Võimalusel teevad kaasa ka praktikakoordinaatorid.

 

Lisainfo: koolitus@luua.ee, +372 522 8979

Juhendaja roll praktikal

Juhendaja kõige olulisem ülesanne on praktikandi erialaste kompetentside täiendamine, tema innustamine ja toetamine nii suhtlemise kui tagasiside andmisega ning abistamine töösituatsioonis esile kerkinud probleemide lahendamisel. Õppija isiksuse kujunemisega samaväärselt oluline on tema vaimne areng, tundeelu ning kutseidentiteedi kujunemine, tugevnemine ja toetamine.

Praktikast peaks kujunema koostööprotsess juhendajate ja praktikandi vahel, mil jälgitakse koos praktikale püstitatud eesmärkide täitmist.

Juhendades 

• suunake õppijat mõtestama oma tegevusi;

• julgustage õppijat küsima küsimusi;

• andke õppijale vahetut tagasisidet nii õnnestumiste kui ebaõnnestumiste kohta;

• jääge igas olukorras toetavaks ja sõbralikuks;

• suunake õppija ajakasutust;

• suurendage teadlikkust ohutu töökeskkonna korraldamisest;

• kujundage praktikandi sotsiaalseid oskusi;

• tutvustage tööeetikat, ettevõttes kehtivaid reegleid ja tööandja ootusi.

Probleemide või küsimuste ilmnemisel pöörduge koolipoolse juhendaja poole.

Allikas: ESF programm „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“. Soovituslik juhendmaterjal. 2010 sügis