Uudised

Kaasav eelarve ootab ideid Luua eluolu parandamiseks

Luua Metsanduskool ootab 27. märtsini kõigi oma õpilaste ja töötajate ettepanekuid kaasavasse eelarvesse. Kui Sul on idee, mida annab teostada kuni 2000 euro eest , siis esita ideekorjesse oma ettepanek. Oodatud on mõtted, mis aitavad muuta paremaks Luua Metsanduskooli olme-, õpi  ja töökeskkonda.

 

Ideede hindamiseks moodustatakse komisjon, valitakse välja kriteeriumitele vastavad ideed ning saadetakse need rahvahääletusele, kus selgub suurima poolehoiuga idee. Võiduidee viiakse ellu 2023. aasta jooksul.

 

Ettepanekute kaalumisel võetakse arvesse, et need oleks suurima kasusaajate hulgaga või on sellele muu laialdaselt positiivne mõju. Idee tulemusena ei tohi tekkida koolile edaspidi ebamõistlikke kulusid. Objekt või idee tulemus peab asuma kooli territooriumil või kaasama kooli õppijaid/ töötajaid.


 

Saada oma digitaalselt alla kirjutatud ettepanek e-posti aadressile info@luua.ee ;või too paberkandjal allkirjastatult juhiabi kabinetti Kristin Kõivu kätte.

 

Hindamisele kvalifitseeruvad ettepanekud, kus on selgelt kirjas:

  • nimetus, mis iseloomustab taotluse sisu;
  • idee kirjeldus, olulisus, eesmärk, asukoht;
  • sihtgrupp ehk kes ideest kasu saavad;
  • hinnanguline maksumus (eelarves on 2000 eurot!);
  • esitaja(te) nimed, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  • muu oluline lisamaterjal (joonis, eskiis, foto, hinnapakkumine vms).


Ideede saatmise viimane päev on 27. märts. Seejärel koguneb komisjon, kes kontrollib ideede vastavust kriteeriumitele ning saadab need rahvahääletusele.

Eelmisel aastal võitis kaasava eelarve rahvahääletuse geopeitus. Varasematel aastatel soetati töötajate puhkeruumidesse ergonoomilised vahendid tervise edendamiseks ning õpilaskodusse piljardilaud ning jõusaali sõudeergomeeter. Nüüd on Sinu idee elluviimise kord!