Uudised

Rohkem pilte

Tunnustasime Luua Metsanduskooli parimad praktikante

Praktikaseminaril said tunnustuse iga eriala parimad praktikandid.

 

Harvesterioperaator Rainis Raja , praktikal ettevõttes Valga Puu OÜ. Juhendaja iseloomustab Rainist kui kohusetundlikku, viisakat ja vastutustundlikku praktikanti. Tema tugevusteks on head erialased teadmised ja oma lubadustest alati kinni pidamine. Rainisele usaldatud tehnika oli alati korras, puhas ja hooldatud. Tekkinud probleemide korral suutis ta leida alati lahenduse, kas ise või koostöös kolleegidega. Rainis sooritas oma praktika väikesel metsamasinal tehes metsas esimesi harvendusraieid, mis nõuavad operaatorilt suurt loovust ja oskust näha seal tulevikumetsa.

 

Forvarderioperaator Ardo Petersmann, praktikal Diksoonia OÜ-s. Juhendaja sõnul on Ardo tugevaks küljeks kiire kohanemisvõime, töötahe, head teoreetilised teadmised ja hea suhtlemisoskus. Ta kohanes väga kiiresti muutuvate töötingimustega ja kogu praktika jookul oli tema käitumine väga viisakas. Ardo puhul võib veel välja tuua oskuse küsida asjakohaseid küsimusi, mis aitavad tal paremaks operaatoriks saada. Ettevõtte esindaja kiitis Ardo töö kvaliteeti ja oskust temale usaldatud tehnikat korras hoida.

 

Metsatehnik Rainer Porro käis praktiakl Vooremaa Metsaühistus. Läbi kahe aasta samas ettevõttes praktiseerides iseloomustati Rainerit kui tasakaalukat ja usaldusväärset praktikanti. Koolist kaasa saadud oskusi kasutas hästi ja uutes olukordades küsis vajadusel lisainfot. Mõlemal aastal praktiseeris Rainer kõrvuti oma kursusekaaslastega. Juhendajale jäid silma Raineri meeskonnamängija iseloomuomadused. Olukordades, mis vajasid lahendust ja operatiivset suhtlust, võttis Rainer sujuvalt juhtohjad enda kätte ja koos liiguti lahenduse suunas.

 

Praktikandi tunnustamise kord