Õpiränne

Õpiränne 

 

Erasmus+ programm pakub Luua Metsanduskooli õpilastele ja töötajatele ainulaadset võimalust minna õpirändesse välisriigi kooli või ettevõttesse.

Kandideerimine: alates 08.04.2024

Õpirände periood: alates juuni 2024 – september 2025 (hiljem tuleb uus info pikendamise kohta)

Kuhu saab minna? - Peaaegu kõikidesse maailma riikidesse

·       Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja majanduspiirkonna riikidesse, sh Norra.

·       Väljaspool Euroopa Liitu saame kasutada kuni 20% eelarvest.

Kogemus terveks eluks – kasuta võimalust!

Õpiränne annab sulle võimaluse saada rahvusvaheline töökogemus, tugevdada oma erialaseid oskusi ja teadmisi, täiendada võõrkeeleoskust, avardada silmaringi, leida uusi sõpru, reisida, õppida tundma teise riigi kultuuri jne.  

Erasmus+ programm katab osaleja õpirändega seotud kulud: ettevalmistuse, reisikulud (sõit, kindlustus), majutus- ja elamiskulud.


Kandideerimise ja osalemise info

 

ÕPILASED


Kes saavad kandideerida?

·       Kutseõppeasutuse tasemeõppe õpilased, sh töökohapõhises õppes osalejad.

·       Kutseõppeasutuse äsjalõpetanud ehk kelle õpirändeperiood jääb 12 kuu sisse kooli lõpetamisest.

 


Kui kauaks saab õpirändele minna?

·       Lühiajaline õpiränne kestab minimaalselt 10 tööpäeva ja maksimaalselt 89 päeva.

·       Rühmaviisiline õpiränne: 2-30 päeva. Sel juhul osaleb vähemalt kaks õpilast, rühma saadab õpetaja.

·       Kutsevõistlustel osalemine: 1-10 päeva. Lisaks kutsevõistlustel osalevatele õpilastele toetatakse ka neid võistlustel saatvaid juhendajaid. 


Kandideerimise tingimused: 

·       Inglise keele või sihtkohariigi keele oskus suhtlustasandil 

·       Erialane õppeedukus, õppevõlgnevuste puudumine 

·       Oled valmis koostama motivatsioonikirja ja Europass CV inglise keeles partnerorganisatsioonile saatmiseks 

·       Oled valmis jagama oma praktikakogemust teavitus- ja/või muudel üritustel 

·       Omad vastutus- ja kohusetunnet ning oled iseseisev 

Lisaks arvestatakse sinu aktiivsust kooli igapäevaelus nt koolis toimuvatele üritustele kaasaaitamine, kutsevõistlustel osalemine, kooli esindamine erinevatel üritustel jms annab sulle lisapunkte. 

 

Kandideerimiseks vormista järgmised dokumendid:  

1.       Avaldus 

2.       Europassi CV inglise keeles  (lae alla pdf)

3.       Motivatsioonikiri vabas vormis inglise keeles. (Miks soovid välispraktikale minna ja millised on sinu eesmärgid õpirändes osalemisel? Miks just sina väärid seda võimalust? Samuti too välja, millised on sinu ootused õpirändele nii isiklikust kui ka tööalasest seisukohast). Hea, kui see on ka inglise keeles, sest paljud vastuvõtvad partnerid küsivad seda.

Palun saada need dokumendid kristel.noges@luua.ee.

 

Kui oled osutunud väljavalituks...

…võtab projektijuht sinuga ühendust ning räägib sulle detailselt, mis edasi toimuma hakkab.

 • Sõlmib kool sinuga lepingu ning vormistab muud vajalikud dokumendid
 • Projektijuht valmistab ette kogu reisi – piletid, majutuse, kindlustuse jm
 • Küsi infot varem õpirändel käinud õpilastelt.
 • Vormista endale Euroopa Ravikindlustuskaardi
 • Kontrolli oma reisidokumendi kehtivust
 • Arenda oma keeleoskust (inglise, soome vm)
 • Otsi infot sihtriigi kohta
 • Sihtriiki jõudes võtab sind vastu partnerriigi kontaktisik või on sulle antud detailsed juhised, kuidas edasi toimida ning majutusasutusse jõuda.

 

Pärast õpirännet ole valmis: 

 • täitma internetipõhine tagasisideküsimustik – link saadetakse e-postile. 
 • esitama projektijuhile kokkulepitud ajal kõik vajalikud dokumendid koos allkirjadega. 
 • täitma STARR tagasisideanalüüs õpirändest – saadetakse e-postile.
 • jagama oma õpirände kogemust blogis, praktikaseminaril ja/või muudel üritustel ja kanalites.

 

 

HARIDUSTÖÖTAJAD

Kes saavad kandideerida?

 • Õpetajad ja koolitajad
 • Mitteõpetavad eksperdid ja töötajad esma- ja jätku-kutseõppe valdkonnas (nt juhtivtöötajad, rahvusvahelise õpirände ametnikud jt).

 

Õpirände vormid:

 • Töövarjutamine ettevõttes või koolis (2–60 päeva)
 • Õpetamine välisriigis (2–365 päeva)
 • Kursustel ja koolitustel osalemine (2–30 päeva; kursusetasud kaetakse kuni 10 päeva eest iga osaleja kohta).


Kandideerimise tingimused:

 • Motivatsioon
 • Õpirände eesmärgid peavad olema kooskõlas akrediteeringu taotluse ja kooli arengukava eesmärkidega
 • Inglise või sihtriigi keeleoskus suhtlustasandil või grupiliige, kes saab tõlkimisega aidata.
 • Tuleb täita avaldus ja avaldada soovi projektijuhile (kristel.noges@luua.ee).


Pärast õpirännet ole valmis: 

 • Täitma internetipõhine tagasisideküsimustik – link saadetakse e-postile.
 • Esitama projektijuhile kokkulepitud ajal kõik vajalikud dokumendid koos allkirjadega.
 • Täitma STARR tagasisideanalüüs õpirändest – saadetakse e-postile.
 • Jagama oma õpirände kogemust blogis, töötajate infotunnis ja/või muudel üritustel ja kanalites.